Wynik wyborczy lewicy w 2001 roku

01.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

wyborach parlamentarnych z 23 września 2001 roku Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy uzyskał dokładnie 41.04% głosów, stając się największą siłą w polskim Sejmie. SLD-UP zyskało 216 miejsc, oddano na niego 5 342 519 ważnych głosów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.