Andrzej Duda o programie 500+

08.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Propozycja programu pojawiła się po raz pierwszy w 2014 r. w programie PiS.

Pojawiła się ona również podczas kampanii w wyborach prezydenckich.

Prezydent Andrzej Duda jako kandydat na Prezydenta RP w umowie programowej w jednym z głównych celów dotyczących rodziny zadeklarował poparcie dla realizacji programu 500+.

“500 złotych na każde dziecko poczynając od drugiego (dla rodzin o najniższych dochodach na każde dziecko)”.

Taką deklarację możemy również zobaczyć w spocie promocyjnym ówczesnego kandydata na prezydenta RP, który został udostępniony 27.04.2015 r. Ponadto poparcie dla programu 500+ zostało podkreślone na spotkaniu z rodzinami w Warszawie (27.04.15 r.). Andrzej Duda zaznaczał, iż:

“realną pomocą wspierającą rodzinę byłoby „500 zł na każde dziecko dla najbiedniejszych rodzin i 500 zł na drugie, a kolejne dla pozostałych”.

Wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.