Wzrost gospodarczy Polski względem Unii Europejskiej

08.12.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według danych eurostatu, w porównaniu do zeszłego roku, wzrost gospodarczy Polski wynosi 5%. Całej Unii natomiast – 2,5%.

Chociaż wartości te są zbliżone do tych, które zostały podane przez posła, nie można powiedzieć, że jesteśmy liderem. Podobne wartości odnotowują Czechy, jednak wyprzedza nas Łotwa (6,2%) oraz Rumunia (8,6%). Słowa Jacka Sasina mogą sugerować, że w badaniach zajmujemy pierwsze miejsce

 

 

Share The Facts
Jacek Sasin
Poseł

 

Ja przypomnę 5,2 procent wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale, czyli dokładnie dwa razy tyle ile w Unii Europejskiej, tam 2,6; czyli jesteśmy liderem.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.