Czas czytania: około min.

Wzrost Płac w Gospodarce Narodowej

07.03.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r. wyniosło 4271,51 zł.

komunikacie z 9 lutego 2017 r. ogłoszono, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 4047,21 zł.

W związku z powyższymi danymi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowe w 2017 r. wzrosło o 5.54%, a więc można przyjąć, że mieści się to w określeniu „około 5%”.

Dla porównania podajemy również dane ze wcześniejszych lat dla wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej:

  • Wzrost w 2016 r. – 3,78%
  • Wzrost w 2015 r. – 3,07%
  • Wzrost w 2014 r. – 3,65%
  • Wzrost w 2013 r. – 3,65%
  • Wzrost w 2012 r. – 3,59%

Jeśli chodzi natomiast o wynagrodzenie w gospodarce narodowej po odliczeniu składek, to według obwieszczenia z 16 lutego 2018 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2017 r. wyniosło 3731,13 zł.

Analogiczne obwieszczenie z 16 lutego 2017 r. wskazuje, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2016 r. wyniosło 3536,87 zł.

W związku z powyższymi danymi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2017 r. wzrosło o 5.49%, a więc również o „około 5%”.

Dla porównania podajemy również dane ze wcześniejszych lat dla wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe:

  • Wzrost w 2016 r. – 3,76%
  • Wzrost w 2015 r. – 3,03%
  • Wzrost w 2014 r. – 3,65%
  • Wzrost w 2013 r. – 3,61%
  • Wzrost w 2012 r. – 3,57%

Ponieważ wypowiedź Jacka Sasina znajduje swoje oparcie w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego, uznajemy ją za PRAWDĘ.

 

 

Share The Facts
Jacek Sasin
Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów

 

Ostatni rok jest rokiem rzeczywiście rekordowym, jeśli chodzi o wzrost płac w Polsce, w gospodarce narodowej te płace wzrosły około 5%.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.