Zatrudnienie nauczycieli

13.03.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem Liczba nauczycieli na podstawie SIO w latach 2006 – 2016 w Polsce na przestrzeni lat 2006 – 2016 pracowało ponad 600 000 nauczycieli. Sytuacja zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

2006 – 649 785 nauczycieli (644 373,4 etaty)

2007 – 650 009 nauczycieli (644 224,6 etaty)

2008 – 656 659 nauczycieli (646 465,3 etaty)

2009 – 659 413 nauczycieli (649 638,3 etaty)

2010 – 665 073 nauczycieli (652 385,9 etaty)

2011 – 668 611 nauczycieli (654 327,5 etaty)

2012 – 662 241 nauczycieli (643 839,6 etaty)

2013 – 662 420 nauczycieli (642 630,3 etaty)

2014 – 670 461 nauczycieli (654 183,9 etaty)

2015 – 679 815 nauczycieli (666 341,3 etaty)

2016 – 684 497 nauczycieli (673 232,1 etaty)

Zgodnie z tą analizą liczba nauczycieli (osób) między rokiem 2006 a 2016 wzrosła o 34 712 osób. Zwiększyła się, także liczba samych etatów 28 858,7. Raport uwzględnia wszystkie stosunki pracy, niezależnie od podstawy prawnej świadczenia pracy, z pominięciem osób uzupełniających etat. Zważywszy na 10-letni okres za jaki prezentowane są dane w w/w raporcie wypowiedź Anny Zalewskiej należy uznać za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.