Na temat kandydatur do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

24.04.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

6 maja rozpocznie się kadencja pięciu nowo wybranych członków ETO. Kandydaci odpowiadali na pytania Komisji Budżetowej między innymi, czy mają aktywną rolę w obecnej polityce i czy przez ostatnich 18 miesięcy sprawowali jakieś funkcje polityczne. Wysłuchanie odbyło się 15 marca. Poszczególni kandydaci odpowiadali na pytanie o apolityczność następująco:

  • Jan Gregor (Republika Czeska) Od 2001 do 2010 r. Był Ministrem Finansów (Annex1: CV). Na pytanie 11. odpowiedział jednak, że nie sprawuje żadnej funkcji politycznej i nigdy nie zajmował stanowiska politycznego.
  • Mihails Kozlovs (Łotwa); Pytanie 11 – Nie bierze aktywnego udziału w polityce, nigdy nie sprawował żadnej funkcji politycznej i nie był członkiem żadnej partii;
  • Janusz Wojciechowski (Polska) PiS, Pytanie 11. – Nie jest aktywnym politykiem w Polsce, ani nie sprawował funkcji politycznej przez ostatnie 18 miesięcy. W okresie wcześniejszym był aktywnym członkiem PiS. Obecnie jest członkiem Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS.
  • Samo Jereb (Słowenia); pytanie 11 – Nigdy nie sprawował żadnej funkcji politycznej, nie był członkiem żadnej partii politycznej.
  • Ladislav Balko (Słowacja); zgodnie z zaprezentowanym CV nie sprawował żadnej funkcji politycznej, chociaż był doradcą premiera ds. finansów. Nie udało nam się dotrzeć do odpowiedzi kandydata.

Członkowie trybunału mają obowiązek zachowania pełnej niezależności i działać w interesie ogólnym Unii Europejskiej.

Co do Wojciechowskiego, w Komisji Budżetowej odrzucono jego kandydaturę ze względu na obawę bycia przez niego nieobiektywnym. Odrzucono też kandydaturę Toniego Abeli z Malty, ze względu na to, że zamieszany był w aferę narkotykową. Jest on aktywnym politykiem i pełni funkcję wiceprzewodniczącego Partii Pracy, o czym informował odpowiadając na pytanie 11.

Z powyższego zestawienia wynika, że spośród kandydujących do tej pory (kiedykolwiek) działaczami reprezentującymi partię polityczne byli: Janusz Wojciechowski oraz Tony Abela, czyli 2 kandydatów na 6 zgłoszonych.

Mihails Kozlov oraz Samo Jereb na razie nie sprawowali żadnej funkcji politycznej, ani nie byli formalne związani z partią polityczną.

Ladislav Balko nie sprawował żadnej funkcji politycznej, chociaż był doradcą premiera do spraw finansów. Nie udało nam się ustalić, czy działał w jakiejś partii politycznej, ponieważ w dokumencie Komisji Kontroli Budżetowej brak odpowiedzi tego kandydata na pytania.

Warto jednak zaznaczyć, że przed Wojciechowskim mianowany był z ramienia premier Ewy Kopacz, Maciej Berka – prezes RCL, który wchodził w skład komitetu wyborczego PO.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.