Zbigniew Ziobro w Kontrwywiadzie RMF FM o gwałtach w Szwecji

24.09.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Szwecję uznaje się za kraj wielokulturowy od 1975 roku, kiedy na wniosek parlamentarnej Komisji do Spraw Imigrantów szwedzki Riksdag podjął uchwałę o wytycznych szwedzkiej polityki imigracyjnej. Think tank The Gatestone Institute powołując się na dane Szwedzkiej Rady ds. Zapobiegania Przestępczości (Brottsförebyggande rådet – źródło 1, źródło 2) wskazał, że wzrost przestępczości w latach 1975-2014 w przypadku przestępstwa zgwałcenia wynosi 1472% z 421 do 6 620 zgłoszeń.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.