Czas czytania: około min.

Zbigniew Ziobro o ilości sędziów w Polsce

20.02.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Jak podaje Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (na podstawie raportu CEPEJ European judicial systems – Edition 2016 (2014 data): efficiency and quality of justice) na 100 000 mieszkańców Polski przypadało w 2014 roku 26 sędziów, czyli mniej niż w: Słowenii (45), Chorwacji (41), Czarnogórze (41), Serbii (38), Bułgarii (31), Macedonii (30), Czechach (29) i na Węgrzech (29).

Jak można przeczytać w raporcie Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej (również na podstawie raportu CEPEJ) Polska w 2014 zajmowała drugie miejsce w Europie pod względem całkowitej liczby sędziów (10 114 sędziów). Więcej było ich tylko w Niemczech (19 832).

Z uwagi na fakt, iż Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem całkowitej liczby sędziów, a nie w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców jak sugeruje to Zbigniew Ziobro, uznajemy wypowiedź za manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.