Zbigniew Ziobro w Trójce o ekspertyzach ws. Trybunału Konstytucyjnego

24.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości możemy znaleźć sześć opinii dotyczących kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego sporządzonych przez:

  • prof. dr hab. Bogusława Banaszaka
  • prof. dr hab. Annę Łabno
  • prof. dr hab. Andrzeja Bałabana
  • prof. dr hab. Roberta Jastrzębskiego
  • dr hab. Bogumiła Szmulika (dwie opinie)

Zostały one przedstawione na konferencji prasowej przez Zbigniewa Ziobrę w dniu 9 marca 2016 r.

Z jej opisu na stronie resortu wynika, że miało być ich siedem, jednak minister sprawiedliwości powiedział o dysponowaniu ośmioma opiniami “wybitnych polskich konstytucjonalistów”. Ich autorów wskazał Podsekretarz Stanu Marcin Warchoł. Na stronie brakuje opinii wymienionej prof. dr hab. Genowefy Grabowskiej i prof. dr hab. Mirosława Karpiuka. Z ustaleń reporterów programu “Czarno na Białym” TVN24 wynika, że pierwsza z nich nie powstała w formie pisemnej.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.