Czas czytania: około min.

O liczbie biogazowni na terenie Polski

15.12.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według rejestru wytwórców prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego na dzień 11.12.2015 r. w Polsce działają 64 przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2014 r. mówi natomiast o kolejnych 196 instalacjach (elektrowniach na biogaz), poza tymi, które zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa ARR.

W Niemczech liczbę biogazowni zgodnie z danymi Niemieckiego Stowarzyszenia Biogazowego (German Biogas Association) w 11/2015 r. prognozuje się na 8 928.

W Czechach liczba biogazowni według Czeskiego Stowarzyszenia Biogazowego (Czech Biogas Association) wynosi 554, z czego 382 ma charakter rolniczy.

W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.