Czas czytania: około min.

Krzysztof Tchórzewski o kosztach energii z farm wiatrowych

15.12.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Niestety nie dotarliśmy do aktualnych, ogólnodostępnych danych dotyczących kosztów energii elektrycznej pochodzącej z instalacji wiatrowych oraz biogazowni.

Dane Agencji Rynku Energii za 2014 rok zaprezentowane przez Marka Kulesę, dyrektora biura Towarzystwa Obrotu Energii podczas seminarium “Handel energią z OZE: wczoraj, dziś i jutro”, które odbyło się 22.10.2015 r. na SGGW w Warszawie zaprzeczają słowom ministra Krzysztofa Tchórzewskiego.

Jednostkowy koszt techniczny wytwarzania energii w 2014 roku wynosił:

  • 371,6 zł/MWh dla elektrowni i elektrociepłowni biogazowych
  • 227,8 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych

Jednostkowy koszt sprzedanej energii w 2014 roku wynosił:

  • 412,7 zł/MWh dla elektrowni i elektrociepłowni biogazowych
  • 367,4 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych

W każdym z opisanych przypadków cena energii z elektrowni wiatrowych była niższa, a nie wyższa od ceny energii z elektrowni i elektrociepłowni biogazowych.

W celu weryfikacji wypowiedzi skierowaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej odpowiednie pytanie do Urzędu Regulacji Energetyki. Po uzyskaniu wyczerpującej odpowiedzi uzupełnimy powyższe uzasadnienie o uzyskane informacje.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.