Nie, Jarosław Kaczyński nie powiedział, że nigdy nie odda zdobytej władzy