W Demagogu od 2021 roku. Wcześniej dziennikarz związany m.in. z serwisem Interia.pl i „Gazetą Wyborczą”. Swoją pracę zawodową zaczynał jako specjalista ds. PR i reklamy m.in. w Wydawnictwie Literackim i agencji reklamowej Schulz brand friendly. Ekspert (komentator i publicysta) ds. Czech i Słowacji. Obecnie publikuje w serwisie OKO.press, tygodniku „Przegląd” i dwumiesięczniku „Nowa Europa Wschodnia”. W przeszłości jego teksty pojawiały się także m.in. w Tygodniku Powszechny”, serwisie Krytykapolityczna.pl, magazynie „Twórczość” oraz w wydawanych w Czechach „Aspen Review Central Europe” i „Host” i w słowackim magazynie „Kapitál”.

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studiów doktoranckich z zakresu nauk politycznych na Uniwersytecie Pedagogocznym w Krakowie. Studiował także w Instytucie Politologii Słowackiej Akademii Nauk, Uniwerystecie Karola w Pradze oraz Uniwersytecie Sląskim w Opawie. Członek projektu „Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice“ w programie Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej „Národní kulturní identita II”. Prywatnie zapalony badmintonista, florbalista i ostrokołowiec.

Najnowsze podcasty

Sprawdź w jaki sposób edukujemy

Playlisty: