Członek Demagoga od 2016 roku. Od 2017 roku jego redaktor naczelny.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, ekspert od spraw wschodnich Fundacji Ambitna Polska. Członek zarządu Europejskiej Sieci Standardów Fact-checkingu (EFCSN) oraz Stałej Grupy Roboczej monitorującej wdrażanie Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji. W 2022 roku był członkiem Grupy Roboczej do spraw dezinformacji o wojnie w Ukrainie, powstałej przy Europejskim Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO).

Autor licznych recenzowanych publikacji naukowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, politykę wewnętrzną Ukrainy, stosunki polsko-ukraińskie, nacjonalizm i ruchy radykalne, a także dezinformację i kampanie dezinformacyjne.

Najnowsze podcasty

Sprawdź w jaki sposób edukujemy

Playlisty: