Donald Trump nie oznakował kart wyborczych, aby dowieść wygranej