Aleksandra Krotowska-Cacha

z18949852Q,Aleksandra-Krotowska-Cacha--kandydatka-partii-Raze
Prawda - 0
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0