Polityka prywatności

Informacje ogólne

Stowarzyszenie Demagog przetwarza Państwa Dane Osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Demagog z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Noakowskiego, 26/28, wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000615583 i identyfikujące się numerami NIP: 6751544169, REGON: 364355280, zwane dalej „Administratorem”.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Z Inspektorem Ochrony Danych („IOD”), mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, poprzez adres e – mail: iod@demagog.org.pl lub pod naszym adresem pocztowym: kontakt@demagog.org.pl

Jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane

Korzystając z naszego serwisu, gromadzone i przetwarzane są następujące dane osobowe:

Zapisując się na newsletter:

 • Adres e-mail

Wpłacając darowiznę:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Adres do korespondencji

Korzystając z formularzy kontaktowych na stronie www.demagog.org.pl

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko

Mogą Państwo sami decydować o zapisywaniu plików cookies (tzw. ciasteczek), poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Wyłączenie plików cookies oznacza brak możliwości korzystania z wszystkich części naszej witryny. Nie używamy tej technologii w celu „śledzenia” lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • zawarcia, wykonania i obsługi umowy przekazywania regularnych darowizn przez polecenie zapłaty lub darowizn jednorazowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym kontaktu za pośrednictwem e-mail w celach informacyjnych dot. działalności Stowarzyszenia,
 • informowania o przekazanych darowiznach
 • udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
 • przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej newslettera, służącego promowaniu określonych postaw, zachowań oraz wizerunku Stowarzyszenia (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz przesyłania ww. informacji w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań także mailem lub telefonicznie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które mają do tego odpowiednie uprawnienia (organy władzy publicznej oraz administracji publicznej) lub z którymi Stowarzyszenie współpracuje w celu wykonywania swoich statutowych obowiązków (m.in. fundusze grantowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna oraz urządzeń).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane:

 • w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem,
 • zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. dowody wpłat księgowych – 5 lat od końca okresu podatkowego),
 • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
 • usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych,
 • przeniesienia swoich danych osobowych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO. W tym celu proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@demagog.org.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.