Korekty

Zgodnie z naszą polityką otwartych i jasnych korekt wynikających z kodeksu obowiązującego wszystkie organizacje zrzeszone w IFCN w tym miejscu znajdują się wszystkie nasze artykuły, w których zostały wprowadzone korekty lub aktualizacje. Przy każdej zmienionej analizie lub artykule umieszczamy zawsze na początku adnotację, gdzie i w jakiej sprawie dokonaliśmy korekty. Zaznaczamy datę zmiany oraz tłumaczymy, dlaczego tak się stało.

Brak wyników do wyświetlenia

Brak wyników do wyświetlenia