Strona główna Wypowiedzi Ile państw trzeba, aby rozpocząć procedurę?

Ile państw trzeba, aby rozpocząć procedurę?

Ile państw trzeba, aby rozpocząć procedurę?

Marek Jurek

Prawica Rzeczypospolitej

Tak naprawdę o tym, czy procedura we właściwym znaczeniu się rozpoczyna, decydują rządy, decyduje Rada Europejska, tutaj potrzeba 22 państw, żeby się na to zdecydowały.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Procedura stwierdzenia przez Radę Europejską ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości Unii Europejskiej oparta jest na przepisach zawartych w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z Art. 7.1 wniosek o rozważenie możliwości naruszenia wartości UE może złożyć ⅓ państw członkowskich, Parlament Europejski lub Komisja Europejska.

W przypadku złożenia wniosku przez odpowiednią liczbę państw lub instytucję, Rada Unii Europejskiej w głosowaniu stanowiąc większością ⅘ wszystkich swoich członków (obecnie są to 22 państwa, ponieważ Wielka Brytania wciąż formalnie pozostaje państwem członkowskim UE) może stwierdzić “istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości” Unii Europejskiej wymienionych w Art. 2 TUE: poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Rada może skierować zalecenia do państwa członkowskiego, którego działania budzą niepokój.

W kolejnym kroku, zgodnie z Art. 7.2 Rada Europejska na wniosek ⅓ państw członkowskich lub KE i po uzyskaniu zgody PE może w głosowaniu wymagającym jednomyślności stwierdzić “poważne i stałe naruszenie” w/w wartości.

W trzecim etapie, Rada Unii Europejskiej w głosowaniu wymagającym większości kwalifikowanej może podjąć decyzję o zawieszeniu części praw zawartych w traktatach dla państwa członkowskiego.

Ponieważ decyzję o zainicjowaniu procedury podejmuje Rada Unii Europejskiej, a nie Rada Europejska, uznajemy wypowiedź za manipulację.

 

 

Share The Facts
Marek Jurek
Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Tak naprawdę o tym, czy procedura we właściwym znaczeniu się rozpoczyna, decydują rządy, decyduje Rada Europejska, tutaj potrzeba 22 państw, żeby się na to zdecydowały.

 

 

 

Link oEmbed


AKTUALIZACJA: Factcheck uległ zmianie po zasygnalizowaniu znajdującego się w nim błędu merytorycznego. Procedurę przeprowadza Rada Unii Europejskiej, nie Rada Europejska.

Poprzednia wersja: Wypowiedź została oceniona jako prawdziwa.

Procedura stwierdzenia przez Radę Europejską ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości Unii Europejskiej oparta jest na przepisach zawartych w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z Art. 7.1 wniosek o rozważenie możliwości naruszenia wartości UE może złożyć ⅓ państw członkowskich, Parlament Europejski lub Komisja Europejska.

W przypadku złożenia wniosku przez odpowiednią liczbę państw lub instytucję, Rada Europejska w głosowaniu stanowiąc większością ⅘ wszystkich swoich członków (obecnie są to 22 państwa, ponieważ Wielka Brytania wciąż formalnie pozostaje państwem członkowskim UE) może stwierdzić “istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości” Unii Europejskiej wymienionych w Art. 2 TUE: poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Rada może skierować zalecenia do państwa członkowskiego, którego działania budzą niepokój.

W kolejnym kroku, zgodnie z Art. 7.2 Rada Europejska na wniosek ⅓ państw członkowskich lub KE i po uzyskaniu zgody PE może w głosowaniu wymagającym jednomyślności stwierdzić “poważne i stałe naruszenie” w/w wartości. W trzecim etapie, RE w głosowaniu wymagającym większości kwalifikowanej może podjąć decyzję o zawieszeniu części praw zawartych w traktatach dla państwa członkowskiego. Decyzja o zmianie lub uchyleniu podjętych środków dyscyplinujących dane państwo członkowskie zapada w głosowaniu RE (głosowanie większością kwalifikowaną).

Zgodnie z tym, wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!