Poznajmy się

Jesteśmy pierwszą polską organizacją factcheckingową. Od 2014 roku weryfikujemy wypowiedzi polityków, sprawdzamy obietnice wyborcze, walczymy z fake newsami i dezinformacją. Dzielimy się wiedzą i edukujemy.

Stowarzyszenie Demagog

O nas

Stowarzyszenie Demagog to zespół analityków i edukatorów, dla których fakty mają znaczenie. Naszą misją jest walka z fałszywymi informacjami i dezinformacją oraz dostarczanie obywatelom rzetelnych, bezstronnych i sprawdzonych informacji. 

Chcemy, by dobre praktyki zapewniania bezstronnej i wiarygodnej informacji stały się standardem zarówno w świecie polityki, jak i dziennikarstwa oraz w nauce. Działamy na rzecz edukacji obywateli – chcemy budować silne społeczeństwo obywatelskie, które weryfikuje informacje oraz sięga do pierwotnych i nieprzetworzonych źródeł, dzięki czemu świadomie kształtuje swoje opinie.

W swojej działalności kierujemy się zasadami jawności, bezstronności i wiarygodności. 

Jesteśmy sygnatariuszami europejskiego Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji z 2022 roku oraz polskiego Kodeksu Dobrych Praktyk w walce z dezinformacją. Należymy do Międzynarodowej Sieci Factcheckingowej (IFCN), Europejskiej Sieci Standardów Factcheckingowych (EFCSN) oraz do społeczności factcheckingowej Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO).

Jako Stowarzyszenie jesteśmy zarejestrowani pod numerem KRS 0000615583.

Spotkanie Demagoga w Wieliczce, 2022

Nasza historia:

 • Od kwietnia 2014 roku nasz zespół weryfikuje wypowiedzi i obietnice wyborcze polityków oraz publikuje analizy na portalu demagog.org.pl.
 • 29 kwietnia 2016 roku założyliśmy Stowarzyszenie Demagog.
 • W 2016 roku powstał nasz projekt edukacyjny – Akademia Fact-checkingu.
 • Od maja 2019 roku należymy do Międzynarodowej Sieci Factcheckingowej (IFCN).
 • We wrześniu 2019 roku dołączyliśmy do Programu niezależnej weryfikacji Facebooka.
 • W latach 2020–2022 byliśmy częścią globalnego projektu Coronavirus Facts Alliance – w ramach którego organizacje factcheckingowe wspólnie walczyły z fałszywymi informacjami na temat pandemii COVID-19.
 • Od 2021 roku jesteśmy częścią społeczności factcheckingowej Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO).
 • W maju 2022 roku razem z dziesięcioma polskimi organizacjami i instytucjami podpisaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk w walce z dezinformacją.
 • 16 czerwca 2022 roku zostaliśmy sygnatariuszami europejskiego Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji z 2022 roku.
 • Od lipca 2023 roku jesteśmy członkami Europejskiej Sieci Standardów Factcheckingowych (EFCSN).
 • W październiku 2023 roku zostaliśmy partnerem TikToka w Programie sprawdzania faktów.

Nasze działania

Weryfikujemy informacje:

 • Portal Demagog.org.pl

Demagog.org.pl to portal factcheckingowy, monitorujący sieć w poszukiwaniu nieprawdziwych informacji i dostarczający fakty. Nasi analitycy i analityczki każdego dnia sprawdzają wypowiedzi osób publicznych, walczą z fake newsami, dementując nieprawdziwe informacje oraz teorie spiskowe. Weryfikują również obietnice wyborcze, przygotowują raporty oraz dostarczają sprawdzone informacje w tematach ważnych społecznie.

 • Współpracujemy z platformami technologicznymi

Walczymy z dezinformacją, współpracując z największymi firmami technologicznymi. Jesteśmy partnerem firmy Meta w Programie niezależnej weryfikacji informacji. Współpracujemy również z TikTokiem w Programie sprawdzania faktów.

 • Rozwijamy narzędzia technologiczne

We współpracy z Grupą Defence24 oraz Crazy Nauką stworzyliśmy pierwszego w Polsce chatbota klimatycznego. To proste narzędzie, które pozwala w przystępny sposób przyswajać fakty o klimacie, obala popularne fake newsy i edukuje o konsekwencjach zachodzącej zmiany klimatu. W ramach projektu AI4Trust współtworzymy narzędzie, które ma pomagać w monitoringu, a następnie zwalczaniu dezinformacji.

Edukujemy:

 • Akademia Fact-checkingu

Akademia Fact-checkingu to flagowy projekt edukacyjny Stowarzyszenia Demagog. Od pięciu lat prowadzimy stacjonarne oraz wirtualne warsztaty i szkolenia, w trakcie których wyjaśniamy, w jaki sposób wyszukiwać i weryfikować informacje, oceniać wiarygodność źródeł, a także korzystać z użytecznych narzędzi online w walce z fake newsami. Wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami zajęć rozwijamy kompetencje niezbędne w XXI wieku.

Zespół trenerski Stowarzyszenia Demagog składa się z blisko 20 mentorów i mentorek – doświadczonych analityków portalu demagog.org.pl, którzy od lat dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą w zakresie fact-checkingu z uczniami, studentami, nauczycielami i edukatorami, seniorami, a także przedstawicielami
biznesu i organizacji pozarządowych.

 • Platforma edukacyjna

Platforma edukacyjna to przestrzeń e-learningowa stworzona przez zespół Stowarzyszenia Demagog. Kursy online przygotowane przez ekspertów pomagają użytkownikom rozpoznawać fałszywe informacje w sieci, odróżniać prawdę od fałszu i docierać do rzetelnych źródeł informacji.

Rozmawiamy o dezinformacji:

 • Podcast Demagoga

To cykl podcastów, które publikujemy co czwartek. Wioletta Myszkowska i Mateusz Cholewa spotykają się przy mikrofonie i przygotowują „Prasówkę z dezinformacji”. Do rozmowy o fake newsach, teoriach spiskowych czy o rosyjskiej propagandzie zapraszają również ekspertów, dziennikarzy i naukowców.

Prowadzimy działalność ekspercką:

 • Rzecznictwo Demagoga

Realizujemy swoją misję poprzez publiczne angażowanie się w działalność rzeczniczą w następujących kwestiach:

 1. edukacja medialna,
 2. popularyzacja nauki,
 3. zwalczanie dezinformacji,
 4. jawność życia publicznego,
 5. wolność mediów,
 6. rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Nasza aktywność w tych obszarach polega na uczestnictwie w pracach różnorodnych organów konsultacyjnych i grup roboczych, przygotowywaniu analiz eksperckich i wypracowywaniu rekomendacji, na opiniowaniu projektów aktów prawnych w ramach konsultacji społecznych, a także na promowaniu inicjatyw, które służą realizacji tych celów.

Działamy na arenie międzynarodowej:

 • Projekty i współprace międzynarodowe

Aby zwalczać dezinformację, realizujemy projekty międzynarodowe i współpracujemy z organizacjami partnerskimi z całego świata. Jesteśmy jedną z pięciu organizacji, która utworzyła Europejską Sieć Standardów Factcheckingowych (EFCSN). Współtworzymy społeczność factcheckingową Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO). Jesteśmy również sygnatariuszami europejskiego Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji z 2022 roku i uczestniczymy w grupie roboczej monitorującej jego wdrażanie.

Zachęcamy do działania:

 • Kampanie społeczne

Zespół Stowarzyszenia Demagog inicjuje kampanie społeczne. Zachęcamy społeczność internetową do weryfikowania informacji oraz sprawdzania polityków. W ostatnich latach przeprowadziliśmy kampanie „Nie bądź botem. Włącz myślenie!” oraz „Fakty w debacie publicznej”.

Jesteśmy obecni w mediach i na kluczowych wydarzeniach:

 • Media i konferencje

Eksperci naszego stowarzyszenia oraz członkowie redakcji są zapraszani jako komentatorzy do ogólnopolskich i międzynarodowych mediów. Jesteśmy obecni również w podcastach oraz audycjach radiowych. Gościliśmy m.in. w Onecie, Interii, WP, Wirtualnych Mediach, Press, TokFM, Polskim Radiu, RDC, RMF24 i w wielu innych.

Bierzemy udział w największych wydarzeniach oraz konferencjach w kraju i na świecie, m.in. w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, Influencers Live Wrocław, Konferencji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Krynica Forum, EMIF’s annual event: Funding the Fight against Disinformation, Global Fact, Kongresie Edukacji Medialnej, Forum Przeciwdziałania Dezinformacji, Szczycie Cyfrowym IGF Polska 2022 w Lublinie.

 

Impact'22

Więcej o naszych projektach

Wiarygodność i bezstronność

Gwarancją naszego profesjonalizmu są wyznawane przez nas wartości będące filarem funkcjonowania Stowarzyszenie. W swojej pracy zobowiązujemy się do przestrzegania określonych zasad.

01 Deklaracja Bezstronności

Przed dołączeniem do naszej organizacji każdy zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji Bezstronności.

Bezstronność i sprawiedliwość oznacza dla nas sprawdzanie wszystkich faktów i wypowiedzi w ten sam sposób oraz niezajmowanie stanowisk politycznych w kwestiach, które są sprawdzane.

Nasi pracownicy i współpracownicy mają na uwadze nadrzędne wartości przyświecające działalności organizacji i zobowiązują się w swojej pracy do:

 • przygotowywania analiz zgodnie z zasadami bezstronności politycznej i światopoglądowej, bez formułowania sądów wartościujących i własnych opinii,
 • wykorzystywania wiarygodnych źródeł bazujących na metodach badawczych powszechnie uznanych w nauce,
 • kierowania się w swojej pracy obiektywizmem i neutralnością,
 • rzetelnego i dokładnego opisywania rzeczywistości,
 • korekty swoich analiz w przypadku wystąpienia błędów,
 • niewypowiadania się w imieniu organizacji w sposób, który może zostać uznany za stronniczy.
 • nieprzyjmowania w kontekście zawodowym jakichkolwiek korzyści materialnych lub przywilejów, które wykraczają poza powszechnie akceptowalne zasady grzeczności,
 • nieprowadzenia agitacji politycznej na rzecz jakiegokolwiek polityka, partii politycznej lub komitetu wyborczego.

02 Członkostwo w International Fact-Checking Network

Od maja 2019 roku należymy do Międzynarodowej Sieci Fact-checkingu (IFCN) – globalnej organizacji zrzeszającej fact-checkerów z całego świata. IFCN działa na rzecz rozwoju fact-checkingu i współpracy pomiędzy fact-checkerami. Organizuje także coroczną konferencję GlobalFact.

Każda organizacja należąca do IFCN musi spełniać wymogi wiarygodności oraz transparentności, wyrażone w Kodeksie IFCN. Są to:

 1. Bezstronność i sprawiedliwość – sprawdzanie faktów w ten sam sposób oraz niezajmowanie stanowisk politycznych w kwestiach, które są weryfikowane.
 2. Transparentność źródeł – udostępnianie źródeł, z których korzystamy, aby każdy zainteresowany mógł samodzielnie je sprawdzić.
 3. Transparentność organizacyjna i finansowa – nasza struktura organizacyjna oraz źródła finansowania są jawne. Finansowanie nie ma wpływu na pracę redakcji.
 4. Transparentność metodologii – nasze zasady weryfikowania informacji (kryteria selekcji tematów, dobór źródeł, kategorie ocen) są jawne.
 5. Polityka otwartych i uczciwych korekt – przyznajemy się otwarcie do popełnianych przez nas błędów. Aktualizujemy nasze analizy w transparentny sposób, aby można było porównać ze sobą obie wersje: błędną i poprawną. Wszystkie nasze analizy, które wymagały poprawek, znajdują się tutaj.

Jeśli uważasz, że w toku naszej pracy naruszyliśmy którąś z tych zasad, możesz to zgłosić do IFCN tutaj.

03 Europejska Sieć Standardów Factcheckingowych

Razem z czterema innymi organizacjami factcheckingowymi z Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii byliśmy częścią konsorcjum tworzącego Europejską Sieć Standardów Factcheckingowych (EFCSN). W ramach tego projektu latem 2022 roku europejska społeczność factcheckingowa przyjęła już europejski Kodeks standardów factcheckingowych. W lipcu 2023 roku zostaliśmy oficjalnie członkiem EFCSNu.

Nasz wiceprezes i redaktor naczelny dr Paweł Terpiłowski jest członkiem zarządu tej organizacji.

04 Europejski Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji

Od 16 czerwca 2022 roku jesteśmy sygnatariuszami europejskiego Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji. Kodeks został opracowany zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i nakłada określone zobowiązania na podmioty, które go podpisały. Są nimi duże platformy internetowe i firmy technologiczne, organizacje factcheckingowe, instytucje badawcze i naukowe, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Kodeks zawiera 44 zobowiązania i 128 działań w obszarach demonetyzacji i ograniczenia zachęt finansowych dla twórców dezinformacji, transparentności reklamy politycznej, zapewnienia integralności usług, wzmacniania pozycji użytkowników, naukowców i społeczności factcheckingowej, a także transparentności w monitorowaniu realizacji jego postanowień.

Proces wdrażania postanowień kodeksu monitoruje specjalnie utworzona Grupa Robocza, której członkiem jest dr Paweł Terpiłowski.

05 Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie dezinformacji

W obliczu nasilającego się zjawiska rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji i w trosce o jakość debaty publicznej razem z dziesięcioma innymi organizacjami i instytucjami opracowaliśmy w maju 2022 roku Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie dezinformacji. Zawarto w nim kluczowe zagadnienia dotyczące walki z dezinformacją oraz rekomendowane działania.

Sygnatariuszami Kodeksu zostali: twórcy kanału Crazy Nauka, CyberDefence24, FakeHunter, Instytut Zamenhofa, Fundacja Rozwoju Przez Całe Życie, Fundacja Nauka. To Lubię, Spider’s Web+, Stowarzyszenie Demagog, Stowarzyszenie Pravda, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska i NASK-PIB.

Deklaracja Bezstronności Stowarzyszenia Demagog

Zespół

Zespół Demagoga tworzą jego pracownicy i współpracownicy, wolontariusze oraz członkowie Stowarzyszenia Demagog.

Zarząd

Małgorzata Kilian-Grzegorczyk Prezes Stowarzyszenia Demagog
Paweł Terpiłowski Redaktor Naczelny, Wiceprezes Stowarzyszenia Demagog
Marcel Kiełtyka Członek zarządu, Specjalista ds. komunikacji i PR
Patryk Zakrzewski Członek zarządu, koordynator Akademii Fact-checkingu

Komisja rewizyjna

Agnieszka Neuman Członkini Komisji Rewizyjnej
Dominik Komander Członek Komisji Rewizyjnej
Sprawdź cały zespół Dołącz do zespołu

Transparentność finansowa

Informacje o finansowaniu, strukturze oraz statusie prawnym naszego Stowarzyszenia są jawne. Publikujemy nasze sprawozdania finansowe oraz opisujemy wszystkie źródła naszego finansowania, w tym realizowane przez nas granty, współprace komercyjne oraz partnerstwa z dużymi platformami internetowymi.

Jesteśmy również finansowani przez samych czytelników, którzy przekazują nam darowizny. W naszej pracy jesteśmy całkowicie niezależni od jakiegokolwiek źródła finansowania. Wyłączna odpowiedzialność merytoryczna za publikowane przez nas analizy spoczywa na zespole redakcji Demagoga.

Nasze bieżące koszty funkcjonowania składają się głównie z wynagrodzeń pracowników i współpracowników, wynajmu powierzchni biurowej w Warszawie, kosztów ogólnych, m.in. obsługi prawnej, sprzętu komputerowego, internetu, prowadzenia księgowości. Z naszymi sprawozdaniami finansowymi oraz dokładnymi informacjami dotyczącymi majątku Stowarzyszenia Demagog możesz zapoznać się szczegółowo na stronie Finanse.

Sprawdź, w jaki sposób finansujemy działania Stowarzyszenia Chcesz nas wspierać? Sprawdź jak!

Plan równości płci

Stowarzyszenie Demagog przyjęło „Plan Równości Płci” – strategię działań na lata 2022–2027. Opiera się ona na pięciu celach sformułowanych na podstawie badań potrzeb pracowników, współpracowników i wolontariuszy, konsultacji eksperckich oraz przeglądu rozwiązań stosowanych w innych organizacjach i uczelniach. 

CEL 1 Zwrócenie szczególnej uwagi na potencjał i możliwości rozwoju pracowników oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności.

CEL 2 Zapewnienie otwartego i konkurencyjnego prowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy oraz zapewnienie równości w procesie rekrutacji i wyborze najlepszego kandydata.

CEL 3 Ułatwienie łączenia pracy z życiem prywatnym (work-life balance).

CEL 4 Wzmacnianie kobiet na stanowiskach zarządzających i kierowniczych.

CEL 5 Stworzenie pracownikom możliwości doszkalania się i poszerzania wiedzy oraz wzmocnienie świadomości w zakresie równości płci i przejawów dyskryminacji czy nierówności.

Plan Równości Płci Stowarzyszenia Demagog

Kontakt

Jeśli masz pytanie, chcesz skomentować naszą pracę lub przesłać nam informację do weryfikacji, skontaktuj się z nami!

FAQ DEMAGOGA, czyli cała prawda o fact-checkerach

Napisz do nas: [email protected]

 

Partnerzy

Poznaj naszych partnerów, którzy realizują z nami projekty edukacyjne oraz zwalczające dezinformację.

Więcej o naszych partnerach