Poznajmy się

Jesteśmy pierwszą polską organizacją factcheckingową. Od 2014 roku weryfikujemy wypowiedzi polityków, sprawdzamy obietnice wyborcze, walczymy z fake newsami i dezinformacją. Dzielimy się wiedzą i edukujemy.

Stowarzyszenie Demagog

O nas

Stowarzyszenie Demagog to zespół analityków i edukatorów, dla których fakty mają znaczenie. Naszą misją jest walka z fałszywymi informacjami i dezinformacją oraz dostarczanie obywatelom rzetelnych, bezstronnych i sprawdzonych informacji. 

Chcemy, by dobre praktyki zapewniania bezstronnej i wiarygodnej informacji stały się standardem zarówno w świecie polityki, jak i dziennikarstwa oraz w nauce. Działamy na rzecz edukacji obywateli – chcemy budować silne społeczeństwo obywatelskie, które weryfikuje informacje oraz sięga do pierwotnych i nieprzetworzonych źródeł, dzięki czemu świadomie kształtuje swoje opinie.

W swojej działalności kierujemy się zasadami jawności, bezstronności i wiarygodności. 

Jesteśmy sygnatariuszami europejskiego Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji z 2022 roku oraz polskiego Kodeksu Dobrych Praktyk w walce z dezinformacją. Należymy do Międzynarodowej Sieci Factcheckingowej (IFCN), Europejskiej Sieci Standardów Factcheckingowych (EFCSN) oraz do społeczności factcheckingowej Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO).

Jako Stowarzyszenie jesteśmy zarejestrowani pod numerem KRS 0000615583.

Spotkanie Demagoga w Wieliczce, 2022

Nasza historia:

 • Od kwietnia 2014 roku nasz zespół weryfikuje wypowiedzi i obietnice wyborcze polityków oraz publikuje analizy na portalu demagog.org.pl.
 • 29 kwietnia 2016 roku założyliśmy Stowarzyszenie Demagog.
 • W 2016 roku powstał nasz projekt edukacyjny – Akademia Fact-checkingu.
 • Od maja 2019 roku należymy do Międzynarodowej Sieci Factcheckingowej (IFCN).
 • We wrześniu 2019 roku dołączyliśmy do Programu niezależnej weryfikacji Facebooka.
 • W latach 2020–2022 byliśmy częścią globalnego projektu Coronavirus Facts Alliance – w ramach którego organizacje factcheckingowe wspólnie walczyły z fałszywymi informacjami na temat pandemii COVID-19.
 • Od 2021 roku jesteśmy częścią społeczności factcheckingowej Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO).
 • W maju 2022 roku razem z dziesięcioma polskimi organizacjami i instytucjami podpisaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk w walce z dezinformacją.
 • 16 czerwca 2022 roku zostaliśmy sygnatariuszami europejskiego Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji z 2022 roku.
 • Od lipca 2023 roku jesteśmy członkami Europejskiej Sieci Standardów Factcheckingowych (EFCSN).
 • W październiku 2023 roku zostaliśmy partnerem TikToka w Programie sprawdzania faktów.

Nasze działania

Weryfikujemy informacje:

 • Portal Demagog.org.pl

Demagog.org.pl to portal factcheckingowy, monitorujący sieć w poszukiwaniu nieprawdziwych informacji i dostarczający fakty. Nasi analitycy i analityczki każdego dnia sprawdzają wypowiedzi osób publicznych, walczą z fake newsami, dementując nieprawdziwe informacje oraz teorie spiskowe. Weryfikują również obietnice wyborcze, przygotowują raporty oraz dostarczają sprawdzone informacje w tematach ważnych społecznie.

 • Współpracujemy z platformami technologicznymi

Walczymy z dezinformacją, współpracując z największymi firmami technologicznymi. Jesteśmy partnerem firmy Meta w Programie niezależnej weryfikacji informacji. Współpracujemy również z TikTokiem w Programie sprawdzania faktów.

 • Rozwijamy narzędzia technologiczne

We współpracy z Grupą Defence24 oraz Crazy Nauką stworzyliśmy pierwszego w Polsce chatbota klimatycznego. To proste narzędzie, które pozwala w przystępny sposób przyswajać fakty o klimacie, obala popularne fake newsy i edukuje o konsekwencjach zachodzącej zmiany klimatu. W ramach projektu AI4Trust współtworzymy narzędzie, które ma pomagać w monitoringu, a następnie zwalczaniu dezinformacji.

Edukujemy:

 • Akademia Fact-checkingu

Akademia Fact-checkingu to flagowy projekt edukacyjny Stowarzyszenia Demagog. Od pięciu lat prowadzimy stacjonarne oraz wirtualne warsztaty i szkolenia, w trakcie których wyjaśniamy, w jaki sposób wyszukiwać i weryfikować informacje, oceniać wiarygodność źródeł, a także korzystać z użytecznych narzędzi online w walce z fake newsami. Wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami zajęć rozwijamy kompetencje niezbędne w XXI wieku.

Zespół trenerski Stowarzyszenia Demagog składa się z blisko 20 mentorów i mentorek – doświadczonych analityków portalu demagog.org.pl, którzy od lat dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą w zakresie fact-checkingu z uczniami, studentami, nauczycielami i edukatorami, seniorami, a także przedstawicielami
biznesu i organizacji pozarządowych.

 • Platforma edukacyjna

Platforma edukacyjna to przestrzeń e-learningowa stworzona przez zespół Stowarzyszenia Demagog. Kursy online przygotowane przez ekspertów pomagają użytkownikom rozpoznawać fałszywe informacje w sieci, odróżniać prawdę od fałszu i docierać do rzetelnych źródeł informacji.

Rozmawiamy o dezinformacji:

 • Podcast Demagoga

To cykl podcastów, które publikujemy co czwartek. Wioletta Myszkowska i Mateusz Cholewa spotykają się przy mikrofonie i przygotowują „Prasówkę z dezinformacji”. Do rozmowy o fake newsach, teoriach spiskowych czy o rosyjskiej propagandzie zapraszają również ekspertów, dziennikarzy i naukowców.

Prowadzimy działalność ekspercką:

 • Rzecznictwo Demagoga

Realizujemy swoją misję poprzez publiczne angażowanie się w działalność rzeczniczą w następujących kwestiach:

 1. edukacja medialna,
 2. popularyzacja nauki,
 3. zwalczanie dezinformacji,
 4. jawność życia publicznego,
 5. wolność mediów,
 6. rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Nasza aktywność w tych obszarach polega na uczestnictwie w pracach różnorodnych organów konsultacyjnych i grup roboczych, przygotowywaniu analiz eksperckich i wypracowywaniu rekomendacji, na opiniowaniu projektów aktów prawnych w ramach konsultacji społecznych, a także na promowaniu inicjatyw, które służą realizacji tych celów.

Działamy na arenie międzynarodowej:

 • Projekty i współprace międzynarodowe

Aby zwalczać dezinformację, realizujemy projekty międzynarodowe i współpracujemy z organizacjami partnerskimi z całego świata. Jesteśmy jedną z pięciu organizacji, która utworzyła Europejską Sieć Standardów Factcheckingowych (EFCSN). Współtworzymy społeczność factcheckingową Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO). Jesteśmy również sygnatariuszami europejskiego Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji z 2022 roku i uczestniczymy w grupie roboczej monitorującej jego wdrażanie.

Zachęcamy do działania:

 • Kampanie społeczne

Zespół Stowarzyszenia Demagog inicjuje kampanie społeczne. Zachęcamy społeczność internetową do weryfikowania informacji oraz sprawdzania polityków. W ostatnich latach przeprowadziliśmy kampanie „Nie bądź botem. Włącz myślenie!” oraz „Fakty w debacie publicznej”.

Jesteśmy obecni w mediach i na kluczowych wydarzeniach:

 • Media i konferencje

Eksperci naszego stowarzyszenia oraz członkowie redakcji są zapraszani jako komentatorzy do ogólnopolskich i międzynarodowych mediów. Jesteśmy obecni również w podcastach oraz audycjach radiowych. Gościliśmy m.in. w Onecie, Interii, WP, Wirtualnych Mediach, Press, TokFM, Polskim Radiu, RDC, RMF24 i w wielu innych.

Bierzemy udział w największych wydarzeniach oraz konferencjach w kraju i na świecie, m.in. w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, Influencers Live Wrocław, Konferencji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Krynica Forum, EMIF’s annual event: Funding the Fight against Disinformation, Global Fact, Kongresie Edukacji Medialnej, Forum Przeciwdziałania Dezinformacji, Szczycie Cyfrowym IGF Polska 2022 w Lublinie.

 

Impact'22

Więcej o naszych projektach

Wiarygodność i bezstronność

Gwarancją naszego profesjonalizmu są wyznawane przez nas wartości będące filarem funkcjonowania Stowarzyszenie. W swojej pracy zobowiązujemy się do przestrzegania określonych zasad.

01 Deklaracja Bezstronności

Przed dołączeniem do naszej organizacji każdy zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji Bezstronności.

Bezstronność i sprawiedliwość oznacza dla nas sprawdzanie wszystkich faktów i wypowiedzi w ten sam sposób oraz niezajmowanie stanowisk politycznych w kwestiach, które są sprawdzane.

Nasi pracownicy i współpracownicy mają na uwadze nadrzędne wartości przyświecające działalności organizacji i zobowiązują się w swojej pracy do:

 • przygotowywania analiz zgodnie z zasadami bezstronności politycznej i światopoglądowej, bez formułowania sądów wartościujących i własnych opinii,
 • wykorzystywania wiarygodnych źródeł bazujących na metodach badawczych powszechnie uznanych w nauce,
 • kierowania się w swojej pracy obiektywizmem i neutralnością,
 • rzetelnego i dokładnego opisywania rzeczywistości,
 • korekty swoich analiz w przypadku wystąpienia błędów,
 • niewypowiadania się w imieniu organizacji w sposób, który może zostać uznany za stronniczy.
 • nieprzyjmowania w kontekście zawodowym jakichkolwiek korzyści materialnych lub przywilejów, które wykraczają poza powszechnie akceptowalne zasady grzeczności,
 • nieprowadzenia agitacji politycznej na rzecz jakiegokolwiek polityka, partii politycznej lub komitetu wyborczego.

02 Członkostwo w International Fact-Checking Network

Od maja 2019 roku należymy do Międzynarodowej Sieci Fact-checkingu (IFCN) – globalnej organizacji zrzeszającej fact-checkerów z całego świata. IFCN działa na rzecz rozwoju fact-checkingu i współpracy pomiędzy fact-checkerami. Organizuje także coroczną konferencję GlobalFact.

Każda organizacja należąca do IFCN musi spełniać wymogi wiarygodności oraz transparentności, wyrażone w Kodeksie IFCN. Są to:

 1. Bezstronność i sprawiedliwość – sprawdzanie faktów w ten sam sposób oraz niezajmowanie stanowisk politycznych w kwestiach, które są weryfikowane.
 2. Transparentność źródeł – udostępnianie źródeł, z których korzystamy, aby każdy zainteresowany mógł samodzielnie je sprawdzić.
 3. Transparentność organizacyjna i finansowa – nasza struktura organizacyjna oraz źródła finansowania są jawne. Finansowanie nie ma wpływu na pracę redakcji.
 4. Transparentność metodologii – nasze zasady weryfikowania informacji (kryteria selekcji tematów, dobór źródeł, kategorie ocen) są jawne.
 5. Polityka otwartych i uczciwych korekt – przyznajemy się otwarcie do popełnianych przez nas błędów. Aktualizujemy nasze analizy w transparentny sposób, aby można było porównać ze sobą obie wersje: błędną i poprawną. Wszystkie nasze analizy, które wymagały poprawek, znajdują się tutaj.

Jeśli uważasz, że w toku naszej pracy naruszyliśmy którąś z tych zasad, możesz to zgłosić do IFCN tutaj.

03 Europejska Sieć Standardów Factcheckingowych

Razem z czterema innymi organizacjami factcheckingowymi z Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii byliśmy częścią konsorcjum tworzącego Europejską Sieć Standardów Factcheckingowych (EFCSN). W ramach tego projektu latem 2022 roku europejska społeczność factcheckingowa przyjęła już europejski Kodeks standardów factcheckingowych. W lipcu 2023 roku zostaliśmy oficjalnie członkiem EFCSNu.

Nasz wiceprezes i redaktor naczelny dr Paweł Terpiłowski jest członkiem zarządu tej organizacji.

04 Europejski Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji

Od 16 czerwca 2022 roku jesteśmy sygnatariuszami europejskiego Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji. Kodeks został opracowany zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i nakłada określone zobowiązania na podmioty, które go podpisały. Są nimi duże platformy internetowe i firmy technologiczne, organizacje factcheckingowe, instytucje badawcze i naukowe, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Kodeks zawiera 44 zobowiązania i 128 działań w obszarach demonetyzacji i ograniczenia zachęt finansowych dla twórców dezinformacji, transparentności reklamy politycznej, zapewnienia integralności usług, wzmacniania pozycji użytkowników, naukowców i społeczności factcheckingowej, a także transparentności w monitorowaniu realizacji jego postanowień.

Proces wdrażania postanowień kodeksu monitoruje specjalnie utworzona Grupa Robocza, której członkiem jest dr Paweł Terpiłowski.

05 Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie dezinformacji

W obliczu nasilającego się zjawiska rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji i w trosce o jakość debaty publicznej razem z dziesięcioma innymi organizacjami i instytucjami opracowaliśmy w maju 2022 roku Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie dezinformacji. Zawarto w nim kluczowe zagadnienia dotyczące walki z dezinformacją oraz rekomendowane działania.

Sygnatariuszami Kodeksu zostali: twórcy kanału Crazy Nauka, CyberDefence24, FakeHunter, Instytut Zamenhofa, Fundacja Rozwoju Przez Całe Życie, Fundacja Nauka. To Lubię, Spider’s Web+, Stowarzyszenie Demagog, Stowarzyszenie Pravda, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska i NASK-PIB.

Deklaracja Bezstronności Stowarzyszenia Demagog

Zespół

Zespół Demagoga tworzą jego pracownicy i współpracownicy, wolontariusze oraz członkowie Stowarzyszenia Demagog.

Zarząd

Małgorzata Kilian-Grzegorczyk Prezes Stowarzyszenia Demagog
Patryk Zakrzewski Wiceprezes Stowarzyszenia Demagog, koordynator Akademii Fact-checkingu
Paweł Terpiłowski Członek zarządu, redaktor naczelny
Marcel Kiełtyka Członek zarządu, Specjalista ds. komunikacji i PR
Agnieszka Tobijasiewicz Członkini zarządu, Koordynatorka projektów

Komisja rewizyjna

Agnieszka Neuman Członkini Komisji Rewizyjnej
Dominik Komander Członek Komisji Rewizyjnej
Łucja Homa Członkini Komisji Rewizyjnej
Sprawdź cały zespół Dołącz do zespołu

Transparentność finansowa

Informacje o finansowaniu, strukturze oraz statusie prawnym naszego Stowarzyszenia są jawne. Publikujemy nasze sprawozdania finansowe oraz opisujemy wszystkie źródła naszego finansowania, w tym realizowane przez nas granty, współprace komercyjne oraz partnerstwa z dużymi platformami internetowymi.

Jesteśmy również finansowani przez samych czytelników, którzy przekazują nam darowizny. W naszej pracy jesteśmy całkowicie niezależni od jakiegokolwiek źródła finansowania. Wyłączna odpowiedzialność merytoryczna za publikowane przez nas analizy spoczywa na zespole redakcji Demagoga.

Nasze bieżące koszty funkcjonowania składają się głównie z wynagrodzeń pracowników i współpracowników, wynajmu powierzchni biurowej w Warszawie, kosztów ogólnych, m.in. obsługi prawnej, sprzętu komputerowego, internetu, prowadzenia księgowości. Z naszymi sprawozdaniami finansowymi oraz dokładnymi informacjami dotyczącymi majątku Stowarzyszenia Demagog możesz zapoznać się szczegółowo na stronie Finanse.

Sprawdź, w jaki sposób finansujemy działania Stowarzyszenia Chcesz nas wspierać? Sprawdź jak!

Plan równości płci

Stowarzyszenie Demagog przyjęło „Plan Równości Płci” – strategię działań na lata 2022–2027. Opiera się ona na pięciu celach sformułowanych na podstawie badań potrzeb pracowników, współpracowników i wolontariuszy, konsultacji eksperckich oraz przeglądu rozwiązań stosowanych w innych organizacjach i uczelniach. 

CEL 1 Zwrócenie szczególnej uwagi na potencjał i możliwości rozwoju pracowników oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności.

CEL 2 Zapewnienie otwartego i konkurencyjnego prowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy oraz zapewnienie równości w procesie rekrutacji i wyborze najlepszego kandydata.

CEL 3 Ułatwienie łączenia pracy z życiem prywatnym (work-life balance).

CEL 4 Wzmacnianie kobiet na stanowiskach zarządzających i kierowniczych.

CEL 5 Stworzenie pracownikom możliwości doszkalania się i poszerzania wiedzy oraz wzmocnienie świadomości w zakresie równości płci i przejawów dyskryminacji czy nierówności.

Plan Równości Płci Stowarzyszenia Demagog

Kontakt

Jeśli masz pytanie, chcesz skomentować naszą pracę lub przesłać nam informację do weryfikacji, skontaktuj się z nami!

FAQ DEMAGOGA, czyli cała prawda o fact-checkerach

Napisz do nas: [email protected]

 

Partnerzy

Poznaj naszych partnerów, którzy realizują z nami projekty edukacyjne oraz zwalczające dezinformację.

Więcej o naszych partnerach