Polityka plików cookies

Zakres stosowania

Polityka niniejsza dotyczy plików cookies instalowanych na urządzeniach użytkowników odwiedzających strony Stowarzyszenia Demagog z siedzibą w Warszawie (dalej jako Stowarzyszenie), dostępnych pod adresami:

Czym są pliki cookies?

W celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych, analizy odwiedzin i optymalizacji podejmowanych działań marketingowych, Stowarzyszenie wykorzystuje technologie pozwalające na rozpoznanie urządzenia użytkownika i monitorowanie jego interakcji w ramach witryn. W celu rozpoznawania urządzenia wykorzystywanego do wyświetlenia witryn, Stowarzyszenie stosuje tzw. pliki cookies – krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu odbiorcy danej witryny, pozwalające na rozpoznanie określonego urządzenia oraz przeglądarki.

Cele stosowania plików cookies

Pliki cookies – i wykorzystywane wspólnie z nimi technologie monitorowania ruchu na stronach internetowych Stowarzyszenia – stosowane są w następujących celach:

Dostosowanie witryn do urządzenia odbiorcy

Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania witryny do specyfiki danego urządzenia, a następnie zapamiętania tak ustalony ustawień w celu ich automatycznego przywrócenia w ramach ponownej wizyty.

Tak gromadzone dane pozwalają na prawidłowe wyświetlanie witryny na danym urządzeniu czy określonej przeglądarce, automatyczne uzupełnienie wybranych przez użytkownika pól czy zapamiętanie wyborów użytkownika (w tym w zakresie samej zgody na przechowywanie plików cookies).

Gromadzenie danych statystycznych o odwiedzinach witryn

Stowarzyszenie wykorzystuje pliki cookies dostarczane w ramach usługi Google Analytics w celu monitorowania ilości odwiedzin danej podstrony witryny. Informacje te wykorzystywane są przez Stowarzyszenie w celu obserwowania popularności poszczególnych publikacji i optymalizacji funkcjonowania stron internetowych (w tym alokacji zasobów w celu zapewnienia ich optymalnego działania).

Tak zgromadzone informacje mają charakter ściśle statystyczny i nie pozwalają na identyfikację osoby odwiedzającej witryny, a jedynie na rozpoznanie jej urządzenia i przeglądarki.

Aktualne informacje dotyczące sposobu funkcjonowania technologii Google Analytics dostępne są pod tym adresem.

Analiza aktywności w ramach odwiedzin witryn

Korzystając z technologii oferowanych w ramach usług Hotjar oraz Yandex Metrica, Stowarzyszenie wykorzystuje pliki cookies w celu monitorowania aktywności użytkownika podczas korzystania przez niego z witryny.

Wykorzystywane rozwiązania monitorują odwiedzone przez użytkownika podstrony, spędzony na nich czas i interakcje, w jakie w/w wszedł z witryną. Z monitoringu wyłączone są przy tym jakiejkolwiek wprowadzane przez użytkownika treści (np. słowa wpisywane przez niego do formularza kontaktu czy adres e-mail wpisywany w ramach logowania).

Aktualne informacje dotyczące sposobu gromadzenia i przetwarzania informacji przez:

Optymalizacja działań marketingowych

W ramach witryn wykorzystywane są technologie udostępniane przez Facebook, mierzące skuteczność wyświetlanych w ramach w/w portalu reklam. Przedmiotowe rozwiązanie, rejestrując interakcje użytkownika z witrynami Stowarzyszenia, dostosowuje na tej podstawie dalsze działania marketingowe.

Przykładem powyższego może być ograniczenie osobom, które regularnie odwiedzają witryny Stowarzyszenia, emisji ich reklam w ramach portalu Facebook. Stowarzyszenie – posiadając informację o akcjach podjętych na witrynach – nie ma dostępu do danych pozwalających na identyfikację osoby, której dane dotyczą.

Należy przy tym podkreślić, iż informacje takie posiadać może podmiot zarządzający portalem Facebook – który przetwarza tak w/w informacje, jak i dane osobowe, w sposób całkowicie niezależny od Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania plików cookies Facebooka znaleźć można w ich dokumentacji oraz w polityce prywatności w/w portalu.

Wymagane pliki cookies

Pliki cookies wykorzystywane do dostosowywania witryn do urządzenia i przeglądarki odbiorcy oraz gromadzenia podstawowych danych statystycznych mają charakter konieczny. Powyższe uzasadnione jest specyfiką funkcjonowania witryn Stowarzyszenia – gromadzenie tych informacji jest bowiem niezbędne tak do prawidłowego funkcjonowania witryn, jak i możliwości efektywnego ich utrzymywania przez Stowarzyszenie.

Jednocześnie Stowarzyszenie pragnie poinformować, iż każda ze współczesnych przeglądarek internetowych – dostępnych tak na komputerach osobistych, jak i urządzeniach mobilnych – pozwala na samodzielne zablokowanie zapisywania plików cookies przez użytkownika – w tym uniemożliwienie ich zapisywania konkretnych witrynom.

Szczegółowe instrukcje dotyczące usunięcia plików cookies czy uniemożliwienia ich zapisywania dla użytkowników najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są pod adresami:

Całkowite zablokowanie zapisywania plików cookies może przy tym wpłynąć na prawidłowość działania witryn bądź niektórych ich funkcji.

Zakres gromadzonych informacji

Wykorzystując pliki cookies i technologie służące do monitorowania ruchu na witrynach, Stowarzyszenie dąży do każdorazowej minimalizacji zakresu tak gromadzonych danych, ograniczając się wyłącznie do informacji niezbędnych z uwagi na cel ich przetwarzania. Realizując przedmiotową deklarację, Stowarzyszenie – w miarę opcji udostępnianych przez dostawców konkretnych rozwiązań – korzysta z możliwości anonimizacji tak gromadzonych informacji. Z uwagi na powyższe, Stowarzyszenie stoi na stanowisku, iż gromadzone w ten sposób informacje nie stanowią danych osobowych – nie pozwalają bowiem na identyfikację określonej osoby fizycznej.

Stowarzyszenie nie odpowiada przy tym za zakres i rodzaj danych gromadzonych przez dostawców poszczególnych technologii wykorzystywanych w ramach witryn. Wszelkie żądania dotyczące przetwarzania informacji i/lub danych osobowych użytkownicy, których w/w dane dotyczą, kierować powinni do dostawców tych technologii.

Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka wchodzi w życie wraz z dniem 31.01.2022 r. W przypadku, gdy specyfika zgromadzonych danych uzasadni ich uznanie za dane osobowe, w/w przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami polityki prywatności Stowarzyszenia. O zaistnieniu rzeczonej okoliczności – a tym samym o fakcie rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych – Stowarzyszenie w miarę możliwości niezwłocznie poinformuje osoby, których dane dotyczą.

Wszelkie pytania, uwagi czy żądania dotyczące gromadzonych przez Stowarzyszenie informacji kierować należy na adres [email protected].