Projekty

W ramach Stowarzyszenie Demagog angażujemy się w projekty międzynarodowe i krajowe. Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasze działania.

Chatbot klimatyczny

Stowarzyszenie Demagog we współpracy z portalem Crazy Nauka oraz Grupą Defence24 w ramach projektu “Climate Factbot – an educational chatbot” (“Klimatyczny factbot – chatbot edukacyjny”) stworzyli chatbota edukacyjnego oraz największą bazę danych agregująca informacje z zakresu zmian klimatu w Polsce.

Projekt ma na celu ograniczanie fałszywych informacji dotyczących zmian klimatu oraz prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi.

Przejdź do strony projektu

RadioZet

Współpraca z Radiem ZET przed wyborami

W związku z trwającą prekampanią wyborczą, rozpoczęliśmy współpracę z Radiem Zet w ramach projektu fact-checkingowego, którego celem jest podniesienie poziomu debaty publicznej. Będziemy sprawdzać wypowiedzi polityków.

  • Nasi analitycy poddadzą weryfikacji wypowiedzi polityków udzielających wywiadów m.in. w programie Gość Radia ZET.
  • Wyniki analiz będą dostępne na naszej stronie internetowej, ale także w specjalnej zakładce – „Taka jest prawda” na stronie radiozet.pl i omawiane na antenie.
  • Efekty współpracy publikowane będą również w mediach społecznościowych
Itaka

Promocja numeru 116 000

Co dwie minuty w Europie dochodzi do zaginięcia dziecka, oznacza to 250 000 zaginięć każdego roku. Dlatego rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją ITAKA, nawiązaną dzięki wsparciu federacji Missing Children Europe i Unii Europejskiej.

  • Naszym celem jest promocja numeru 116 000 oraz budowanie większej świadomości związanej z zaginięciami dzieci.
  • Wraz z Fundacją ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych przygotowaliśmy liczne działania edukacyjne, wśród których znajdują się publikacje eksperckie skierowane do rodziców i rówieśników, mające zwrócić uwagę na sygnały, wskazujące, że dziecko planuje ucieczkę, a także działania weryfikujące najbardziej popularne fałszywe informacje pojawiające się w mediach, dotyczące zaginięć dzieci.

AI4TRUST: AI-based antidote to disinformation online

Celem europejskiego projektu AI4TRUST jest połączenie ludzkich umiejętności z potencjałem sztucznej inteligencji, aby szybko i skutecznie walczyć z dezinformacją w sieci.

  • W tym kontekście w ramach finansowanego przez UE projektu AI4TRUST zostanie opracowany hybrydowy system oparty na współpracy maszyny z człowiekiem oraz zaawansowanych rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji.
  • Stanowić będzie to wsparcie dla pracowników mediów i decydentów w walce z dezinformacją.
  • System ten umożliwi monitorowanie niemal w czasie rzeczywistym licznych internetowych platform społecznościowych. Będzie filtrował szum społeczny i analizował treści multimedialne (tekstowe, dźwiękowe, wizualne) i wielojęzyczne za pomocą nowatorskich algorytmów AI.

Przejdź do strony projektu

Patronat nad akademickim konkursem „DETEKTOR”

„Co zrobić tam, gdzie doniosły fakt ginie w powodzi falsyfikatów, a głos prawdy zagłuszony zostaje niesamowitą wrzawą…?” – pytał Stanisław Lem w powieści „Głos Pana” z 1968 roku. Od 2022 roku Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Gdańskim działa wspólnie ze Stowarzyszeniem Demagog przy organizacji konkursu factcheckingowego „DETEKTOR” dla studentów I i II stopnia.

  • Najważniejszym celem wydarzenia jest promocja edukacji medialnej związanej z weryfikacją fałszywych informacji oraz próba wyłonienia młodych talentów w dziedzinie fact-checkingu.
  • Stowarzyszenie Demagog jako główny patron konkursu „DETEKTOR” zapewnia możliwość odbycia wakacyjnych staży w połączeniu z mentoringiem dla zwycięzców konkursu.

Przejdź do strony projektu