Andrzej Duda

Prezydent

Fot. Jakub Szymczuk / Kancelaria Prezydenta RP / CC BY-SA 4.0 / modyfikacje demagog.org.pl/

WYPOWIEDZI:

141
 • Prawda - 74
 • Częściowa prawda - 0
 • Fałsz - 39
 • Manipulacja - 26
 • Nieweryfikowalne - 2

Fot. Jakub Szymczuk / Kancelaria Prezydenta RP / CC BY-SA 4.0 / modyfikacje demagog.org.pl/

ZŁOŻONE OBIETNICE WYBORCZE:

10

Złożona - 0

Zrealizowana - 8

Zrealizowana z opóźnieniem - 0

Częściowo zrealizowana - 1

Zamrożona - 0

W trakcie realizacji - 0

Działania niepodjęte - 0

Niezrealizowana - 1

Wspieraj niezależność!

Wpłać darowiznę i pomóż nam walczyć z dezinformacją, rosyjską propagandą i fake newsami.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

17.02.2015 1 min czytania

Jeśli 80% zeszłorocznych maturzystów mówiło, że nie widzi w Polsce żadnej perspektywy dla siebie.

Manipulacja

Jeśli 80% zeszłorocznych maturzystów mówiło, że nie widzi w Polsce żadnej perspektywy dla siebie.

17.02.2015 1 min czytania

Manipulacja

17.01.2015 1 min czytania

Przez posłów PO został złożony projekt ustawy zmieniający ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Jeżeli przyjrzeć się przepisom tego projektu można powiedzieć krótko, to jest ustawa o likwidacji polskiego górnictwa kamiennego, które rozpoczyna się od czterech kopalń.

Manipulacja

Przez posłów PO został złożony projekt ustawy zmieniający ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Jeżeli przyjrzeć się przepisom tego projektu można powiedzieć krótko, to jest ustawa o likwidacji polskiego górnictwa kamiennego, które rozpoczyna się od czterech kopalń.

17.01.2015 1 min czytania

Fałsz

17.01.2015 1 min czytania

Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby ją [KWK „Brzeszcze”] dziś likwidować.

Fałsz

Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby ją [KWK „Brzeszcze”] dziś likwidować.

17.01.2015 1 min czytania

Prawda

17.01.2015 1 min czytania

Rząd Ewy Kopacz planuje zamknąć kopalnię [KWK „Brzeszcze”], która ma zasoby bardzo dobrego węgla.

Prawda

Rząd Ewy Kopacz planuje zamknąć kopalnię [KWK „Brzeszcze”], która ma zasoby bardzo dobrego węgla.

17.01.2015 1 min czytania

Manipulacja

19.12.2014 1 min czytania

Słyszałem, że prezydent Komorowski ma 80% zaufania a poparcie nie przekracza 54% sondażowo.

Słyszałem, że prezydent Komorowski ma 80% zaufania a poparcie nie przekracza 54% sondażowo.

19.12.2014 1 min czytania