Strona główna Wypowiedzi Ustawa o GMO

Ustawa o GMO

Ustawa o GMO

Andrzej Duda

Prezydent

6 lutego 2015 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o GMO. Prezydent Komorowski zgodził się na legalizację obrotu nasionami genetycznie modyfikowanymi w Polsce.

 

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prezydent Bronisław Komorowski 6 lutego 2015 roku podpisał ustawę o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 277). Legalizuje ona obrót nasionami genetycznie zmodyfikowanymi.

 

Warto jednak podkreślić, że legalizacja obrotu była wymuszona przez wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydany 16 lipca 2009 roku w sprawie przeciwko Polsce, w którym stwierdził on, że obowiązujący wcześniej zakaz obrotu (wprowadzony w 2006 roku rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, w art. 1 pkt. 43 lit. d) jest niezgodny z prawem unijnym. Za jego utrzymanie groziły poważne kary finansowe.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!