Strona główna Wypowiedzi Przyjęcie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Przyjęcie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Przyjęcie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Andrzej Duda

Prezydent

Skutek przyjęcia ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm w październiku [przyp.red] byłby taki, że poprzednia większość parlamentarna miałaby w Trybunale Konstytucyjnym po wyborach 14 z 15 sędziów. Nigdy nie było do tej pory w naszej dwudziestosześcioletniej historii nowego polskiego państwa takiej sytuacji.

Przemówienie z okazji przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 09.12.2015

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Przemówienie z okazji przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 09.12.2015

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Pan Prezydent Andrzej Duda rozminął się z prawdą twierdząc, że poprzednia większość sejmowa miałaby 14 z 15 sędziów. Wśród obecnych sędziów TK (poza ośmioma, wokół których toczą się obecnie dyskusje) jest jeden zgłoszony przez Samoobronę i LPR (prof. Mirosław Granat) oraz jeden zgłoszony przez SLD (prof. Andrzej Wróbel). Rozpatrując więc ten aspekt pod względem faktu, które ugrupowanie zgłosiło kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, widać, że dwóch z nich jest zgłoszonych przez ugrupowania, które nie miały większości parlamentarnej w poprzedniej kadencji.

Wypowiedź Prezydenta można również rozpatrzyć za kryterium przyjmując, których kandydatów poparły poszczególne ugrupowania:

 1. prof. Mirosław Granat – poparty przez wszystkie kluby Sejmu V kadencji poza SLD
 2. prof. Andrzej Rzepliński – poparty przez PO oraz PSL (Sejm VI kadencji). PiS nie poparł żadnego z dwóch kandydatów.
 3. prof. Stanisław Biernat – poparty przez PO, Lewicę, PSL, SDPL-NL, DKP. PiS nie głosował.
 4. prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – poparta przez wszystkie kluby w Sejmie.
 5. Stanisław Rymar – poparty przez PO, PSL, PJN.
 6. prof. Piotr Tuleja – poparty przez wszystkie kluby w Sejmie.
 7. prof. Marek Zubik – poparty przez PO, PSL, PJN.
 8. prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka – poparta przez PO, PSL, SLD, DKP_SD.
 9. prof. Andrzej Wróbel – poparty przez PO, PSL, SLD.
 10. prof. Leon Kieres – poparty przez PO, PSL, SLD, SP.

Z powyższego podsumowania wynika, że tylko jeden sędzia (prof. Andrzej Rzepliński) został poparty wyłącznie poprzez większość rządzącą. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za wyborem 3 obecnie urzędujących sędziów, a w jednym przypadku nie brało udziału w głosowaniu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!