W Demagogu od października 2022 roku w ramach stażu studenckiego, od stycznia 2024 roku jako analityk.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku historia, ze specjalnością polityka i media w dziejach. Wolontariusz dbający o rozwój świadomości obywatelskiej i medialnej wśród najmłodszych. Popularyzator historii, autor krótkiego artykułu „Lekcje z pasją. Refleksje studenta-wolontariusza” w czasopiśmie „Wiadomości Historyczne”.

Prywatnie – zainteresowany podróżami, książkami, puzzlami, poznawaniem innych kultur oraz badaniami nad myślą polityczną, szczególnie polską z okresu I Rzeczpospolitej.