Strona główna Wypowiedzi Ile drzew rocznie sadzą Lasy Państwowe?

Ile drzew rocznie sadzą Lasy Państwowe?

Ile drzew rocznie sadzą Lasy Państwowe?

Andrzej Duda

Prezydent

Lasy Państwowe sadzą 0,5 mld drzew rocznie.

Przemówienie w Poleskim Parku Narodowym, 8.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Przemówienie w Poleskim Parku Narodowym, 8.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Andrzeja Dudy oceniamy jako prawdę, ponieważ z informacji udostępnianych przez Lasy Państwowe wynika, że w Polsce rocznie sadzi się 0,5 mld drzew – średnio 1000 na minutę. 

Sadzenie drzew przez Lasy Państwowe

Lasy Państwowe podają, że każdego roku produkuje się 800 mln sadzonek drzew, z czego średnio 500 mln jest zasadzanych. Szacunki wskazują, że na minutę sadzi się średnio 1000 drzew. Sadzonki trafiają nie tylko do nadleśnictw, ale i do gmin lub podmiotów prywatnych, które przeznaczyły swoje tereny do zalesienia. 

Lasy Państwowe udostępniły infografikę, na której można znaleźć informacje na temat liczby posadzonych drzew, najczęściej hodowanych gatunków oraz miejsc, w których znajdują się największe szkółki.

 

Lasy w Polsce – informacje ogólne

Powierzchnia lasów w Polsce wynosi obecnie ponad 9,2 mln ha, co oznacza, że lesistość – tj. stosunek powierzchni lasów do całkowitej powierzchni terenu – kształtuje się na poziomie 29,6 proc. Na podstawie Krajowego programu zwiększania lesistości Lasy Państwowe zakładają zwiększenie poziomu lesistości do 30 proc. w 2020 roku i wzrost do 33 proc. do 2050 roku. Od 1946 roku poziom lesistości w Polsce stale wzrasta.

 

 

Leśnicy odchodzą od tworzenia monokultur i stawiają na większą różnorodność zasadzanych drzew. Coraz częściej sadzi się gatunki liściaste, w tym dęby, jesiony i klony, jednak wciąż najczęściej sadzonymi drzewami są sosny. Według leśników w miejsce jednego wyciętego drzewa zasadza się 15 nowych. 

Rekordy sadzenia drzew

Wiele państw boryka się z problemem deforestacji, przez który w atmosferze wzrasta poziom dwutlenku węgla, podnosi się temperatura lub zaburzone zostają stosunki wodne w glebach. Próby rozwiązywania problemu przybierają rozmaite formy, czego przykładem jest Etiopia, w której, zgodnie z oficjalnymi informacjami w 2019 roku w ciągu 12 godzin zasadzono 353 mln drzew.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!