Strona główna Wypowiedzi Czy przepisy na podstawie których wybierano sędziów były zgodne z prawem?

Czy przepisy na podstawie których wybierano sędziów były zgodne z prawem?

Czy przepisy na podstawie których wybierano sędziów były zgodne z prawem?

Andrzej Duda

Prezydent

Proszę pamiętać, że przepis, na podstawie którego wybrano poprzednich sędziów [w październiku 2015 r.], zakwestionował sam Trybunał.

Rzeczpospolita, 7.04.2016

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Rzeczpospolita, 7.04.2016

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

3 grudnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa z 25 czerwca 2015 r., na podstawie której sejm poprzedniej kadencji wybrał 5 sędziów TK, jest częściowo niezgodna z konstytucją. Zgodnie z komunikatem TK wydanym po ogłoszeniu wyroku, oznacza to w szczególności, że:

Trybunał uznał za niezgodny z konstytucją art. 137 ustawy o TK, w zakresie umożliwiającym Sejmowi poprzedniej kadencji (2011-2015) wybór dwóch sędziów TK w miejsce sędziów, których kadencja upływa odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015 r. Za zgodne z konstytucją uznano natomiast przepisy regulujące wybór trzech sędziów wybranych w miejsce sędziów TK, których kadencja upływa 6 listopada 2015 r.”.

Wypowiedź jest więc manipulacją, ponieważ TK zakwestionował art. 137 ustawy o TK jedynie w zakresie umożliwiającym wybór dwóch sędziów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!