Strona główna Wypowiedzi Ile prądu wytwarza Polska z energii słonecznej?

Ile prądu wytwarza Polska z energii słonecznej?

Ile prądu wytwarza Polska z energii słonecznej?

Andrzej Duda

Prezydent

W zeszłym roku mieliśmy tylko 200 megawatów, w tym roku już 1500 megawatów z energii solarnej.

TVP INFO, 10.02.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TVP INFO, 10.02.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji moc instalacji wykorzystujących „energię promieniowania słonecznego” wyniosła na koniec 2018 roku 146,995 MW, natomiast w czerwcu zeszłego roku 259,256 MW. Najnowsze dane Polskich Sieci Energetycznych wskazują, że w fotowoltaice 1 lutego br. moc zainstalowana wyniosła 1472,5 MW.

Prezydent Andrzej Duda w przedwyborczym wywiadzie dla TVP Info odniósł się do działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. W celu wykazania skutecznych działań rządu Zjednoczonej Prawicy wskazał na przyrost mocy zainstalowanej paneli fotowoltanicznym w ciągu ostatnich dwóch lat.

Dane Urzędu Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki na swoim portalu, w zakładce Potencjał krajowy OZE w liczbach, co kilka miesięcy publikuje wartości mocy zainstalowanych dla poszczególnych składowych odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z najnowszymi danymi moc instalacji wykorzystujących „energię promieniowania słonecznego” w ostatnich latach wynosiła:

 • 2016: 99,098  [MW],
 • 2017: 103,896 [MW],
 • 2018: 146,995 [MW],
 • 31.03.2019: 166,289 [MW],
 • 30.06.2019: 259,256 [MW].

Prezydent porównał dane sprzed roku do obecnych. Według informacji podanej przez Polskie Sieci Energetyczne (PSE) stanem na 1 lutego br. moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych wynosiła 1472,5 MW. W tym samym komunikacie PSE podało wzrost udziału fotowoltaiki w polskim miksie energetycznym o 173 MW w zeszłym miesiącu. 

Dane Instytutu Energetyki Odnawialnej

Danych na temat mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych  dostarcza również również Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) w 7. edycji swojego corocznego raportu, Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019. Pada w nim wartość 147 MW jako obowiązująca w oficjalnych statystykach. 

Autorzy raportu podkreślają jednak braki w metodologii otrzymywania oficjalnych statystyk w tej sprawie. Stwierdzają oni, że realna moc zainstalowana paneli słonecznych jest znacząco większa, ponieważ oficjalne statystyki – np. te podawane przez URE – nie obejmują, m.in. tzw. mikroinstalacji (dominujących na rynku) i instalacji nieprzyłączonych do sieci elektroenergetycznej (off-grid). Także wysoka dynamika rynku utrudnia dokładne oszacowanie wartości mocy zainstalowanej w Polsce (s. 18 raportu).

Na koniec roku 2018 raport IEO szacuje łączną moc zainstalowaną w źródłach fotowoltaicznych na około 500 MW, czyli 4 razy więcej, niż podają dane Urzędu Regulacji Energetyki. Należy podkreślić jednak, że dane te są szacunkowe, a rozbieżności pomiędzy IEO a URE wynikają z różnic metodologicznych.

Zgodnie z naszą metodologią w przypadku istnienia przynajmniej jednego wiarygodnego źródła (a za takie uznajemy oficjalne dane URE), potwierdzającego tezę z wypowiedzi, uznajemy ją za prawdziwą. Wypowiedź Andrzeja Dudy jest dość nieprecyzyjna, jeśli chodzi o dokładny moment szacunków w odniesieniu do danych ubiegłorocznych. Zgodnie z dostępnymi danymi Polska przekroczyła wartość 200 MW w drugim kwartale ubiegłego roku. Obecnie wynosi ona 1472,5 MW, co pozwala uznać przytoczone przez prezydenta 1500 MW za dopuszczalne zaokrąglenie. Biorąc pod uwagę kontekst wypowiedzi, akcentujący dynamiczny wzrost mocy zainstalowanych w źródłach fotowoltaicznych, uznajemy ją za prawdziwą.

Udział energii słonecznej w miksie energetycznym według danych GUS

Jedną z przyczyn tak znaczącego wzrostu popularności fotowaltaiki w Polsce jest wprowadzenie w zeszłym roku rządowego programu „Mój prąd. Według danych z oficjalnego portalu dedykowanemu temu programowi, mojprad.gov.pl, do 12 stycznia br. w jego ramach wypłacono 13 877 dotacji na łączną kwotę 68.86 mln zł. Do tego samego dnia złożono 21 818 wniosków zatwierdzonych przez ministra, opiewających na łączną kwotę 105.58 mln zł.

Według raportu GUS Energia ze źródeł odnawialnych 2018 w Polsce pozyskanie energii ze wszystkich źródeł odnawialnych w latach 2014-2018 wzrosło z 12,12 procent do 14,46 procent w całym systemie elektroenergetycznym (SEE).

Z kolei same panele słoneczne, wedle oficjalnych danych, mają niewielki udział w systemie, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę jedynie źródła odnawialne. Według raportu GUS udział wykorzystywania energii promieni słonecznych wyniósł w 2018 roku jedynie 0,93 procent energii spośród źródeł odnawialnych. Przedstawia to poniższa grafika:

Źródło: raport GUS „Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 roku”.

Podkreślić jednak należy, że są to dane za rok 2018, nieobejmujące skokowego wzrostu mocy zainstalowanych we fotowoltaice, jaki ma miejsce obecnie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!