Strona główna Wypowiedzi Wyniki wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii a JOWy

Wyniki wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii a JOWy

Wyniki wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii a JOWy

Andrzej Duda

Prezydent

Partia Nigela Farage’a uzyskała w ostatnich wyborach bardzo dużą ilość głosów i tylko jeden mandat właśnie przez to, że są Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.

Radio Kraków, 15.12.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Radio Kraków, 15.12.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W ostatnich wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, które odbyły się 7 maja 2015 roku, Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, której liderem jest Nigel Farage, zdobyła 12,6% poparcia wśród głosujących –  wynik ten przełożył się na 1 uzyskany mandat w Izbie Gmin.

Wyniki poszczególnych partii – otrzymane poparcie oraz zdobyte miejsca w Izbie Gmin – zostały przedstawione na wykresie.

Bez tytułu.jpg

Źródło: http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7186/CBP-7186.pdf

Powodu takiej rozbieżności między poparciem a uzyskaną liczbą mandatów można upatrywać w systemie wyborczym. W Wielkiej Brytanii w wyborach parlamentarnych obowiązuje system większościowy – tzn. deputowani wybierani są w jednomandatowych okręgach wyborczych. Gdyby jednak rozważyć wariant systemu proporcjonalnego i przeliczyć na mandaty oddane przez wyborców głosy*, Izba Gmin wyglądałaby następująco:

Partia Liczba uzyskanych głosów (w %) Liczba uzyskanych mandatów
Partia Konserwatywna 36,8 239
Partia Pracy 30,4 198
Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa 12,6 82
Liberalni Demokraci 7,9 51
Szkocka Partia Narodowa 4,7 31
Partia Zielonych Anglii i Walii 3,8 25
Partia Walii 0,6 4
Inne 3,1 20
RAZEM 100 650

W tym systemie Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa byłaby trzecią siłą w państwie z dość dużą liczbą deputowanych w Izbie Gmin.

*w odniesieniu do wyników w całym kraju

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!