Czas czytania: około min.

Wyniki wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii a JOWy

09.06.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W ostatnich wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, które odbyły się 7 maja 2015 roku, Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, której liderem jest Nigel Farage, zdobyła 12,6% poparcia wśród głosujących –  wynik ten przełożył się na 1 uzyskany mandat w Izbie Gmin.

Wyniki poszczególnych partii – otrzymane poparcie oraz zdobyte miejsca w Izbie Gmin – zostały przedstawione na wykresie.

Bez tytułu.jpg

Źródło: http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7186/CBP-7186.pdf

Powodu takiej rozbieżności między poparciem a uzyskaną liczbą mandatów można upatrywać w systemie wyborczym. W Wielkiej Brytanii w wyborach parlamentarnych obowiązuje system większościowy – tzn. deputowani wybierani są w jednomandatowych okręgach wyborczych. Gdyby jednak rozważyć wariant systemu proporcjonalnego i przeliczyć na mandaty oddane przez wyborców głosy*, Izba Gmin wyglądałaby następująco:

Partia Liczba uzyskanych głosów (w %) Liczba uzyskanych mandatów
Partia Konserwatywna 36,8 239
Partia Pracy 30,4 198
Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa 12,6 82
Liberalni Demokraci 7,9 51
Szkocka Partia Narodowa 4,7 31
Partia Zielonych Anglii i Walii 3,8 25
Partia Walii 0,6 4
Inne 3,1 20
RAZEM 100 650

W tym systemie Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa byłaby trzecią siłą w państwie z dość dużą liczbą deputowanych w Izbie Gmin.

*w odniesieniu do wyników w całym kraju

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.