Jakie doświadczenie sędziowskie ma Julia Przyłębska?

22.12.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z życiorysem Julii Przyłębskiej zamieszczonym na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego nowo wybrana prezes TK W latach 1984-1988 odbyła aplikację sędziowską i asesurę w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od 1988 do 1991 r. była sędzią Sądu Rejonowego w Poznaniu, w Wydziale Cywilnym Nieprocesowym. W latach 1991-1998 orzekała najpierw jako sędzia delegowany, a następnie sędzia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu w Wydziale Ubezpieczeń Społecznych. Od 1990 do 1992 r. była Przewodniczącą Rady Pracowniczej w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Zgodnie z informacjami medialnymi (Głos Wielkopolski, wyborcza.pl) Julia Przyłębska po kilkuletniej pracy w konsulacie w Berlinie i chęci powrotu do orzecznictwa została negatywnie oceniona przez sędziego wizytatora oceniającego jej orzeczenia. Sędzia wizytator wskazał, że wątpliwości w wyrokach sędzi Przyłębskiej budzą częste ich uchylenia oraz brak ich stabilności. Następnie negatywną ocenę na temat przywrócania Julii Przyłębskiej do orzecznictwa wskazały Kolegium Sądu Okręgowego oraz Zgromadzenie Ogólne Sędziów.  

Julia Przyłębska, na podstawie postanowienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2007 roku, wróciła  na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu w Wydziale VIII Ubezpieczeń Społecznych. Od 2009 r. Pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącej Wydziału, a od 1 lipca 2015 r. przewodniczącej Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.