Strona główna Wypowiedzi Ilu sędziów ma Platforma Obywatelska?

Ilu sędziów ma Platforma Obywatelska?

Ilu sędziów ma Platforma Obywatelska?

Andrzej Duda

Prezydent

Nie widzieli problemu, gdy Platforma [Obywatelska], która ma dziewięciu na 15 sędziów, wybiera jeszcze pięciu, aby mieć ich 14.

Rzeczpospolita, 7.04.2016

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Rzeczpospolita, 7.04.2016

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Na wstępie należy zauważyć, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie są w nim przedstawicielami partii politycznych i nie należy ich z nimi utożsamiać, są jednak wybierani przez Sejm i tworzące go ugrupowania. W związku z tym traktujemy tę część wypowiedzi jako uproszczenie za którym kryje się sformułowanie – kandydatury dziewięciu na 15 sędziów TK zostało zgłoszonych przez Platformę Obywatelską.

Wśród obecnych sędziów TK (poza sześcioma, wokół których toczą się obecnie dyskusje) jest dwóch zgłoszonych przez PiS (Piotr Pszczółkowski, Julia Przyłębska), jeden zgłoszony przez PSL (prof. Marek Zubik), jeden zgłoszony przez Samoobronę i LPR (prof. Mirosław Granat) oraz jeden zgłoszony przez SLD (prof. Andrzej Wróbel). Rozpatrując więc ten aspekt pod względem faktu, które ugrupowanie zgłosiło kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, widać, że pięciu z nich nie zostało zgłoszonych przez PO (inaczej niż pozostałych siedmiu).

 1. prof. Mirosław Granat – poparty przez wszystkie kluby Sejmu V kadencji poza SLD.
 2. prof. Andrzej Rzepliński – poparty przez PO oraz PSL (Sejm VI kadencji). PiS nie poparł żadnego z dwóch kandydatów.
 3. prof. Stanisław Biernat – poparty przez PO, Lewicę, PSL, SDPL-NL, DKP. PiS nie głosował.
 4. prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – poparta przez wszystkie kluby w Sejmie.
 5. Stanisław Rymar – poparty przez PO, PSL, PJN.
 6. prof. Piotr Tuleja – poparty przez wszystkie kluby w Sejmie.
 7. prof. Marek Zubik – poparty przez PO, PSL, PJN.
 8. prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka – poparta przez PO, PSL, SLD, DKP_SD.
 9. prof. Andrzej Wróbel – poparty przez PO, PSL, SLD.
 10. prof. Leon Kieres – poparty przez PO, PSL, SLD, SP.
 11. Piotr Pszczółkowski – poparty przez PiS, dwóch posłów Kukiz’15, dwóch posłów niezrzeszonych.
 12. Julia Przyłębska – poparty przez PiS, jednego posła Kukiz’15, dwóch posłów niezrzeszonych.

Hipotetycznie, biorąc pod uwagę sytuację, w której od wszystkich 5 sędziów wybranych przez Sejm VII kadencji (8 października 2015 r.) zostałoby odebrane ślubowanie (co oznacza niezaistnienie wyboru Piotra Pszczółkowskiego i Julii Przyłębskiej), maksymalnie o 11 z nich można byłoby użyć stwierdzenia o złożeniu ich kandydatur przez Platformę Obywatelską. Dwóch sędziów zostało bowiem zarekomendowanych przez inne partie polityczne (prof. Bronisław Sitek przez PSL oraz prof. Andrzej Sokala przez SLD). Stwierdzenie prezydenta jest z tego powodu fałszywe.

Oprócz tego Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za wyborem 5 obecnie bezsprzecznie urzędujących sędziów, a w jednym przypadku nie brało udziału w głosowaniu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!