Czas czytania: około min.

O ile wzrosła liczba miejsc na studiach medycznych za prezydentury Andrzeja Dudy?

09.03.2020 godz. 12:26

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Andrzej Duda stwierdził, że liczba miejsc na studiach medycznych za czasów jego prezydentury wzrosła przeszło dwukrotnie. W rzeczywistości liczba ta zwiększyła się łącznie jedynie o 27 procent.

Ile mamy miejsc na studiach medycznych?

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny na poszczególnych uczelniach określa minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym nauki i szkolnictwa wyższego. Uwzględnia się przy tym m.in. możliwości dydaktyczne uczelni i zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.

Andrzej Duda objął urząd Prezydenta RP 6 sierpnia 2015 roku. W kwestii limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny obowiązywało wówczas rozporządzenie, które wydał ówczesny wiceminister zdrowia Sławomir Neumann 31 lipca 2015 roku na rok akademicki 2015/2016.

Każde rozporządzenie dzieli limity przyjęć na cztery odrębne kategorie: dwie z nich dotyczą limitów dla obywateli polskich i cudzoziemców na studia stacjonarne w języku polskim, trzecia dotyczy limitów na studia niestacjonarne w języku polskim, ostatnia natomiast odnosi się do limitów na studia prowadzone w innym języku niż polski (zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne).

Zgodnie z rozporządzeniem na rok akademicki 2015/2016 limit przyjęć na kierunek lekarski w ramach studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim wyniósł 3 589 miejsc, z czego 60 zarezerwowanych było dla cudzoziemców. 1 048 miejsc przeznaczono na studia niestacjonarne w języku polskim, zaś na studia prowadzone w języku obcym – 1 551 miejsc. W sumie oznaczało to 6 188 miejsc.

Z kolei łączny limit przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny wyniósł w roku akademickim 2015/2016 1 362 miejsca. Oznacza to, że łącznie na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny przeznaczono 7 550 miejsc.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem wydanym 16 lipca 2019 roku przez wiceminister zdrowia Józefę Szczurek-Żelazko i dotyczącym trwającego roku akademickiego 2019/2020 limit przyjęć na kierunek lekarski w ramach studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim wyniósł 5 042 miejsca (a więc o 1 453 miejsca więcej niż w roku akademickim 2015/2016), z czego 77 zarezerwowano dla cudzoziemców. Dla studiów niestacjonarnych w języku polskim limit równał się 1 224 miejscom (o 176 miejsc więcej), natomiast dla studiów prowadzonych w języku obcym – 1 892 miejscom (o 341 miejsc więcej).

Łącznie limit przyjęć na kierunek lekarski wyniósł zatem 8 158 miejsc.

Dodając do tego wyniku dane odnoszące się do kierunku lekarsko-dentystycznego, dla którego łączny limit przyjęć na rok akademicki 2019/2020 wyniósł 1 395 miejsc, uzyskujemy łączny limit przyjęć na studia medyczne w bieżącym roku akademickim na poziomie 9 553 miejsc.

Limit przyjęć na kierunek lekarski wzrósł za prezydentury Andrzeja Dudy z 6 188 miejsc do 8 158, a więc o 1 970 miejsc (24 procent), z kolei limit przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny wzrósł z 1 362 miejsc do 1 395 miejsc, a więc o 33 miejsca (2 procent). Łącznie limit przyjęć na studia medyczne od 2015 roku zwiększył się z 7 550 miejsc do 9 553 miejsc, a więc o dokładnie 2 003 miejsca (27 procent).

Wzrost ten jest zdecydowanie mniejszy, niż twierdzi Andrzej Duda, w związku z czym jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub