Strona główna Wypowiedzi Czy Rada Bezpieczeństwa z inicjatywy Polski przyjęła jednogłośnie rezolucję w sprawie osób niepełnosprawnych?

Czy Rada Bezpieczeństwa z inicjatywy Polski przyjęła jednogłośnie rezolucję w sprawie osób niepełnosprawnych?

Czy Rada Bezpieczeństwa z inicjatywy Polski przyjęła jednogłośnie rezolucję w sprawie osób niepełnosprawnych?

Andrzej Duda

Prezydent

W czerwcu 2019 roku z inicjatywy Polski Rada Bezpieczeństwa przyjęła jednogłośnie pierwsza w historii rezolucję poświęcona osobom z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych.

74. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 24.09.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

74. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 24.09.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ dnia 20 czerwca 2019 roku z inicjatywy Polski, przy wsparciu Wielkiej Brytanii, została przyjęta jednogłośnie pierwsza w świecie prawnie wiążąca rezolucja dot. osób niepełnosprawnych w konfliktach zbrojnych.

Dokument ten zakłada między innymi zobowiązanie państw do:

 • podjęcia działań w zgodzie z prawem międzynarodowym mających na celu zapewnienie ochrony osobom cywilnym, w tym osobom niepełnosprawnym w trakcie trwania konfliktu zbrojnego, w szczególności zaś przeciwdziałaniu takim formom przemocy jak zabójstwa, okaleczenia, porwania, tortury, gwałty i inne formy przemocy seksualnej,
 • zagwarantowania osobom cywilnym, w tym osobom niepełnosprawnym, dostępu  do wymiaru sprawiedliwości, skutecznych instrumentów prawnych i zadośćuczynienia w razie łamania ich praw;
 • przestrzegania zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
 • wyeliminowania dyskryminacji i marginalizacji ze względu na niepełnosprawność podczas trwającego konfliktu zbrojnego;
 • wzmocnienia pozycji i możliwość angażowania osób z niepełnosprawnościami w obszarach zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania, pojednania, odbudowy i budowania pokoju;
 • zapewnienia terminowej i dostępnej pomocy osobom niepełnosprawnym znajdujących się w obszarach konfliktu zbrojnego poprzez reintegrację, rehabilitację i wsparcie psychologiczne w celu zapewnienia efektywnego zaspokojenia ich potrzeb, w szczególności potrzeb kobiet i dzieci niepełnosprawnych;
 • poprawy systemu raportowania i sprawozdawczości na temat osób z niepełnosprawnościami;
 • poszerzania wiedzy na temat praw osób niepełnosprawnych w ramach misji pokojowych.

 Podsumowując, przytoczoną wypowiedź Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ uznajemy za prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!