Strona główna Wypowiedzi Czy od 2015 roku bezrobocie spadło o połowę?

Czy od 2015 roku bezrobocie spadło o połowę?

Czy od 2015 roku bezrobocie spadło o połowę?

Andrzej Duda

Prezydent

Bezrobocie jest o połowę niższe niż było w 2015 roku.

Wiec wyborczy w Wieliczce, 9.07.2020 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Wiec wyborczy w Wieliczce, 9.07.2020 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Andrzeja Dudy na temat spadku bezrobocia oceniamy jako fałsz, ponieważ stopa bezrobocia oraz liczba bezrobotnych w Polsce w ciągu ostatnich pięciu lat spadła o około 37 proc. 

9 lipca w Wieliczce odbyło się spotkanie obecnie urzędującego oraz starającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy z sympatykami i zwolennikami. Wiec związany był z trwającą jeszcze kampanią wyborczą przed drugą turą wyborów, mającą się odbyć 12 lipca. Polityk wypowiedział się tego dnia na temat stanu bezrobocia w Polsce, zaznaczając, że po pięciu latach jego prezydentury, bezrobocie stało się o połowę niższe, niż było w 2015 roku.

Stopa bezrobocia w Polsce

Informacje pozwalające porównać obecne czasy oraz rok 2015 znajdują się w raportach publikowanych przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z publikacji Rynek Pracy w Polsce w 2015 roku dowiadujemy się, że pod koniec tego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła w Polsce 9,7 proc., co oznaczało 1 mln 563,3 tys. osób bez pracy. Średnia skala bezrobocia w 2015 roku wynosiła 10,5 proc.

Najnowsze informacje o bezrobociu znajdują w statystykach publikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia. Dane zostały opublikowane na początku lipca, a zatem na krótko przed drugą turą wyborów oraz w czasie, gdy padła analizowana wypowiedź Andrzeja Dudy. Odnoszą się one jednak do sytuacji z maja 2020 roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła pod koniec tego miesiąca 6,0 proc., co oznacza 1 mln 011,7 tys. Polaków bez pracy. Jeśli porównamy to z sytuacją, jaka panowała w roku 2015, okazuje się, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła do dziś o 551,6 tysięcy, czyli o około 35 proc. w porównaniu z rokiem 2015. Widzimy więc, że stopa bezrobocia rzeczywiście się zmniejsza, pamiętajmy jednak, że prezydent wspomniał o spadku o połowę, a to twierdzenie nie odnajduje potwierdzenia w liczbach.

Na poniższym wykresie możemy zauważyć stopniowy spadek bezrobocia, jaki postępował w Polsce już od roku 2013. Jednakże wraz z zamknięciem gospodarki oraz utrudnieniami, które spowodowała pandemia COVID-19, bezrobocie w 2020 wzrosło w porównaniu z sytuacją z roku 2019.

Źródło: Departament Rynku Pracy MRPiPS

Bezrobocie za prezydentury Andrzeja Dudy

Przytoczone wyżej dane to wartości uśrednione za cały rok 2015 i odnoszące się do stanu z grudnia tego roku. Andrzej Duda mógł mieć jednak na myśli czasy swojej prezydentury, dlatego warto przeanalizować stopy bezrobocia oraz liczby zarejestrowanych bezrobotnych w konkretnych miesiącach. Danych na ten temat dostarcza Główny Urząd Statystyczny.

GUS uwzględnia poprawkę na wyrównanie sezonowe, czyli eliminuje efekty sezonowe (coroczne, regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym), a w przypadku szeregów, których mogą dotyczyć efekty kalendarzowe i efekt dni roboczych (efekty wynikające z układu kalendarza i zmienności liczby dni roboczych niemające charakteru sezonowego) – eliminuje także te efekty.

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

 

Przypomnijmy, że Andrzej Duda został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia 2015 roku. W tej sytuacji warto porównać dane z tego miesiąca z najnowszymi danymi za maj 2020, aby zobaczyć zmiany w poziomie bezrobocia w Polsce przez pięć lat jego prezydentury.

Z zamieszczonych wyżej tabel wynika, że stopa bezrobocia w sierpniu 2015 roku wynosiła 10,2 proc., co przekładało się na 1 mln 631,6 tys. Polaków zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni. Tymczasem w maju 2020 liczby te wyniosły kolejno 6,1 proc. i 1 mln 025 tys. Oznacza to, że w ciągu pięciu lat prezydentury Andrzeja Dudy, pomiędzy sierpniem 2015 a majem 2020, liczba bezrobotnych w Polsce spadła o 606,6 tysięcy, czyli o około 37 proc. Wartość ta również jest niższa niż wspomniany przez prezydenta spadek o 50 proc.

Temat bezrobocia pojawiał się już kilkukrotnie podczas tej kampanii wyborczej. Na łamach Demagoga sprawdzaliśmy wypowiedzi polityków odnoszące się do tej kwestii, w tym słowa Rafała Trzaskowskiego o liczbie bezrobotnych w Polsce, wypowiedź Andrzeja Dudy o skali bezrobocia w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, a także twierdzenie Kamila Bortniczuka o liczbie bezrobotnych w momencie przejęcia władzy przez Zjednoczoną Prawicę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!