Strona główna Wypowiedzi Czy Polska ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w UE?

Czy Polska ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w UE?

Czy Polska ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w UE?

Andrzej Duda

Prezydent

W ostatnio podanych danych europejskich Polska znajduje się, jeżeli chodzi o bezrobocie, na drugim miejscu zaraz za najlepszymi w Europie Czechami.

Spotkanie w Starachowicach, 06.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Spotkanie w Starachowicach, 06.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Andrzeja Dudy oceniamy jako prawdę, ponieważ zgodnie ze statystykami Eurostatu za maj 2020 stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3 proc. Niższy poziom spośród uwzględnionych państw miała tylko Republika Czeska – 2,4 proc.

Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej

Średnia stopa bezrobocia w maju 2020 roku w całej Unii Europejskiej (według metodologii Eurostatu) wyniosła 6,7 proc., a w strefie euro 7,4 proc. Łącznie zatem bez pracy jest 14,3 mln obywateli Unii (12,1 mln w strefie euro). Państwa z najniższą stopą bezrobocia to Czechy (2,4 proc.), Polska (3,0 proc.) oraz Holandia (3,6 proc.). Najwyższą stopę bezrobocia notują natomiast w Hiszpania (14,5 proc.) oraz na Cypr (10,2 proc.).

Eurostat nie podaje statystyk odnoszących się do Grecji – ostatnie pochodzą z marca i wskazują, że stopa bezrobocia wyniosła 14,4 proc. Brakuje również danych dotyczących stopy bezrobocia w Estonii i na Węgrzech.

 

EU unemployment

www.ec.europa.eu

Bezrobocie w Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat

W ciągu ostatniej dekady najwyższy poziom bezrobocia w Unii Europejskiej notowano w pierwszym i drugim kwartale 2013 roku. Od tamtego momentu rozpoczął się stopniowy spadek stopy bezrobocia. W styczniu 2020 roku średnia europejska spadła do najniższego poziomu na przestrzeni ostatnich lat.

 

EU unemployment rate

www.ec.europa.eu

Stopa bezrobocia w Polsce według Głównego Urzędu Statystycznego

Według metodologii GUS stopa bezrobocia w Polsce w maju 2020 roku wyniosła 6,1 proc. Oznacza to, że obecnie bez pracy pozostaje 1,25 mln osób. Liczba bezrobotnych wzrosła względem poziomu z początku roku, co wynika m.in. z przemian w gospodarce, jednak możliwy jest także wpływ ograniczeń, które wprowadzano w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

 

stopa bezrobocia GUS

www.stat.gov.pl

 

W czerwcu 2013 roku poziom bezrobocia był najwyższy na przestrzeni całej drugiej dekady XXI wieku. Na przełomie 2019 i 2020 roku odnotowano poziom najniższy po nieprzerwanym spadku liczby osób bez pracy, co odpowiada także trendom europejskim.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!