Strona główna Wypowiedzi Wydłużenie wieku emerytalnego w Polsce

Wydłużenie wieku emerytalnego w Polsce

Wydłużenie wieku emerytalnego w Polsce

Andrzej Duda

Prezydent

1 czerwca 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski zgodził się na wydłużenie wieku emerytalnego Polaków do 67 lat. Prezydent Komorowski był przeciwny przeprowadzeniu referendum w tej sprawie, mimo że pod wnioskiem o referendum zebrano ponad 1,4 mln podpisów.

 

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

1 czerwca 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Był również przeciwny referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego.

 

Pod wnioskiem o referendum, jak wynika z deklaracji Solidarności, podpisy złożyło 1,4 mln obywateli.

 

Irena Wóycicka, będąca wówczas prezydenckim podsekretarzem stanu do spraw społecznych w rozmowie z Renatą Grochal powiedziała, że “Prezydent jest natomiast za tym, aby szukać dobrych rozwiązań, które odpowiadają na istotne problemy społeczne. Tego się nie osiągnie w drodze referendum, lecz w drodze dyskusji”.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!