Strona główna Wypowiedzi Dyskusja na temat Konstytucji obywatelskiej

Dyskusja na temat Konstytucji obywatelskiej

Dyskusja na temat Konstytucji obywatelskiej

Andrzej Duda

Prezydent

Tamtą rzeczywiście dyskusję na temat Konstytucji obywatelskiej, tego projektu, który zgłosiła Solidarność, wielu obywateli, wtedy zdecydowana większość, bo wtedy były przeprowadzone badania i one pokazywały 67% chciało, żeby przedmiotem referendum był wybór pomiędzy konstytucją przyjętą przez Zgromadzenie Narodowe, a konstytucją obywatelską.

Konferencja prasowa, 25.08.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa, 25.08.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Jak wskazują badania przeprowadzone przez Ośrodek Badań Opinii Publicznej w lutym 1997 r., czyli przed uchwaleniem obecnie obowiązującej Konstytucji RP, zdaniem 67% wszystkich ankietowanych referendum konstytucyjnemu powinny być poddane minimum dwa projekty reprezentujące różne systemy wartości i koncepcje państwa, a zgłoszone przez parlament i np. przez określoną – odpowiednio dużą – liczbę obywateli (przez zbieranie podpisów).

Powyższe badanie zostało przeprowadzone przyjmując hipotezę, że do referendum dopuszczony zostałby projekt Zgromadzenia Narodowego oraz Projekt Obywatelski NSZZ Solidarność.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!