Piotr Litwin

Piotr Litwin

W Demagogu od kwietnia 2020 roku. Student kognitywistki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zainteresowany jest głównie psychologią polityki oraz epistemologią.

Prywatnie wielki fan kultury hip-hop, filozofii społecznej oraz historii aktywizmu i ruchów społecznych.

Artykuły autora