Strona główna Wypowiedzi Kwota wolna od podatku w Polsce, a w innych krajach

Kwota wolna od podatku w Polsce, a w innych krajach

Kwota wolna od podatku w Polsce, a w innych krajach

Andrzej Duda

Prezydent

Kwotę wolną zdecydowanie, w moim przekonaniu trzeba w szybkim tempie podwyższyć (…) bo w innych krajach wokół nas te kwoty są nieporównywalnie wyższe.

Gazeta.pl, 22.04.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gazeta.pl, 22.04.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Andrzej Duda nie sprecyzował jakie „kraje wokół nas” wziął pod uwagę. W związku z tym uznaliśmy, że są to kraje graniczące z Polską.

Wypowiedź ta jest prawdą, bowiem są takie graje graniczace z Polską, gdzie kwota ta jest znacząco wyższa. Są to np. Niemcy (8 130 EUR), Czechy (161 866 CZK) czy Słowacja (3 735 EUR). W tych krajach kwota wolna od podatku jest kilkakrotnie wyższa niż w Polsce.

Krajem, gdzie jest ona niższa jest  Białoruś. Natomiast na Ukrainie i w Rosji nie ma kwoty wolnej od podatku.

Kwoty wolne od podatku w krajach sąsiedzkich przedstawia poniższa tabela:

kwota wolna

Tabela 1. Kwota wolna od podatku w Polsce i krajach ościennych [za: ey.com] Kurs EUR i CZK jest kursem średnim NBP z 24.04. W przypadku Białorusi użyty został oficjalny kurs rubla białoruskiego z 1.05.2013.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!