Strona główna Wypowiedzi O ile wzrosła płaca minimalna za kadencji Andrzeja Dudy?

O ile wzrosła płaca minimalna za kadencji Andrzeja Dudy?

O ile wzrosła płaca minimalna za kadencji Andrzeja Dudy?

Andrzej Duda

Prezydent

W roku 2015, kiedy trwała tamta kampania wyborcza, najniższe wynagrodzenie było 1750 zł, dzisiaj najniższe wynagrodzenie 2600 zł.

Wiec wyborczy w Wodzisławiu Śląskim, 29.02.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wiec wyborczy w Wodzisławiu Śląskim, 29.02.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Na mocy art. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość płacy minimalnej jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego (wcześniej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych). Tak ustalona wysokość wynagrodzenia jest co roku ogłaszana jako rozporządzenie Rady Ministrów.

W 2014 roku rozporządzeniem Rady Ministrów ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku w wysokości 1750 zł.

Z kolei w roku 2019 płacę minimalną na 2020 rok ustalono w wysokości 2600 zł.

W związku z powyższym uznajemy tę wypowiedź za zgodną z prawdą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!