Czas czytania: około min.

O ile wzrosła płaca minimalna za kadencji Andrzeja Dudy?

26.03.2020 godz. 10:58

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na mocy art. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość płacy minimalnej jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego (wcześniej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych). Tak ustalona wysokość wynagrodzenia jest co roku ogłaszana jako rozporządzenie Rady Ministrów.

W 2014 roku rozporządzeniem Rady Ministrów ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku w wysokości 1750 zł.

Z kolei w roku 2019 płacę minimalną na 2020 rok ustalono w wysokości 2600 zł.

W związku z powyższym uznajemy tę wypowiedź za zgodną z prawdą.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.