Strona główna Wypowiedzi Czy Prezydent RP może zrezygnować z usług Biura Ochrony Rządu?

Czy Prezydent RP może zrezygnować z usług Biura Ochrony Rządu?

Czy Prezydent RP może zrezygnować z usług Biura Ochrony Rządu?

Andrzej Duda

Prezydent

Ja nie mogę zrzec się ochrony BOR, nie mogę podróżować jako Prezydent RP inaczej niż w sposób zapewniany przez państwo.

Rzeczpospolita, 7.04.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rzeczpospolita, 7.04.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu – do zadań BOR należy ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazany akt prawny nie przewiduje ponadto możliwości zrezygnowania przez głowę państwa z takiej ochrony. W związku z tym wypowiedź jest prawdziwa.

Potwierdza to sytuacja z 2008 r., gdy prezydent Lech Kaczyński po zawieszeniu ppłk. Krzysztofa Olszowca (szefa prezydenckiej ochrony) przez szefa Biura (w związku z tzw. “incydentem gruzińskim”) miał odmówić asysty funkcjonariuszy BOR podczas wizyty zagranicznej w Azji. Na brak takiej możliwości zgodnie z ustawą, wskazało ówczesne kierownictwo służby.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!