Czas czytania: około min.

Ile wyniósł średni roczny wzrost PKB Polski w latach 2016-2019?

30.06.2020 godz. 15:49

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Andrzeja Dudy oceniamy jako prawdziwą, ponieważ średni wzrost PKB Polski w latach 2016-2019 wyniósł 4,37 proc.

Wzrost PKB w czasie prezydentury Andrzeja Dudy

W czasie porannych „Sygnałów Dnia” w Polskim Radiu Andrzej Duda, podsumowując swoją prezydenturę, stwierdził, że w latach 2016-2019 wzrost polskiego PKB wyniósł średnio 4,3 proc.

Dane na ten temat podaje Główny Urząd Statystyczny. Wynika z nicj, że przy cenach stałych:

  • w roku 2016 wzrost PKB wyniósł 3,1 proc.,
  • w roku 2017 – 4,9 proc.,
  • w roku 2018 – 5,4 proc.,
  • w roku 2019 – 4,1 proc. (dane szacunkowe).

Oznacza to, że średni wzrost w latach 2016-2019 ukształtował się na poziomie 4,37 proc. Całkowity wzrost w tych latach wyniósł natomiast 18,7 proc.

Wzrost PKB w czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego

W latach 2011-2015, a więc gdy głową państwa był Bronisław Komorowski, wzrost PKB wyniósł:

  • w roku 2011 – 5 proc.,
  • w roku 2012 – 1,6 proc.,
  • w roku 2013 – 1,4 proc.,
  • w roku 2014 – 3,3 proc.,
  • w roku 2015 – 3,8 proc.

Średnia z tych lat wyniosła więc ok. 3 proc., a skumulowany wzrost 16 proc.

Podsumowanie

Wzrost PKB w latach 2016-2019 wyniósł średnio 4,37 proc. Z tego powodu wypowiedź Andrzeja Dudy oceniamy jako prawdę.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.