Strona główna Wypowiedzi Czy Rafał Trzaskowski był przeciwny ustawie obniżającej wiek emerytalny?

Czy Rafał Trzaskowski był przeciwny ustawie obniżającej wiek emerytalny?

Czy Rafał Trzaskowski był przeciwny ustawie obniżającej wiek emerytalny?

Andrzej Duda

Prezydent

Jeden z moich konkurentów (Rafał Trzaskowski – przyp. Demagog) głosował przeciwko ustawie obniżającej wiek emerytalny kiedy był posłem, przeciwko mojej ustawie.

Wiec wyborczy w Grajewie, 20.06.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wiec wyborczy w Grajewie, 20.06.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Andrzej Duda stwierdził, że jeden z jego konkurentów w wyborach prezydenckich, czyli Rafał Trzaskowski, głosował przeciwko ustawie obniżającej wiek emerytalny, która była jego projektem. Wypowiedź tę oceniamy jako prawdziwą. Rafał Trzaskowski, będąc wówczas posłem na Sejm RP, głosował przeciwko tej ustawie. 

Prace nad reformą emerytalną w Sejmie VIII kadencji

W wyborach parlamentarnych, które odbyły się 25 października 2015 roku, Rafał Trzaskowski z powodzeniem kandydował z okręgu nr 13 (Kraków) z ramienia Platformy Obywatelskiej. Uzyskał on poparcie 39 088 wyborców. Jego mandat wygasł 29 października 2018 roku wraz z objęciem przez niego funkcji prezydenta Warszawy. 

30 listopada 2015 roku do Sejmu wpłynął przedstawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Dotyczył on między innymi przywrócenia wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Przyjęcie ustawy i głosy kandydatów na prezydenta

Ustawę Sejm przyjął 16 listopada 2016 roku. Głosowało nad nią 430 posłów, z czego 262 było za jej przyjęciem, 149 przeciwko jej przyjęciu, a 19 wstrzymało się od głosu. Spośród posłów Platformy Obywatelskiej głosowało 120 osób. Za przyjęciem ustawy zagłosował 1 poseł (Marian Zembala), przeciw było 117, a wstrzymało się 2.

Jak zagłosowali obecni kandydaci na urząd prezydenta?

Rafał Trzaskowski (podobnie jak poprzednia kandydatka KO, Małgorzata Kidawa Błońska) głosował przeciwko przyjęciu ustawy. 

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wstrzymał się od głosu. 

Marek Jakubiak (wówczas w klubie parlamentarnym Kukiz’15; obecnie Kukiz’15 wraz z PSL tworzy Koalicję Polską, której kandydatem w wyborach prezydenckich jest Władysław Kosiniak-Kamysz) głosował za przyjęciem ustawy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!