Strona główna Wypowiedzi Ilu Polaków jedzie na wakacje?

Ilu Polaków jedzie na wakacje?

Ilu Polaków jedzie na wakacje?

Andrzej Duda

Prezydent

17 procent Polaków, jak podają statystyki, wyjeżdża na wakacje. Proszę zapytać ile jest takich ludzi na Zachodzie Europy.

Rozmowy niedokończone, 16.03.2015

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Rozmowy niedokończone, 16.03.2015

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 W związku z tym, że kandydat na prezydenta nie sprecyzował o jakie wyjazdy (krajowe czy zagraniczne) konkretnie mu chodzi, nie podał też źródła ani przedziału czasowego o którym mówi należy przyjąć, że miał na myśli ostatnie dostępne dane. Za wakacje uznaje się wyjazd poza miejsce zamieszkania na co najmniej dwa dni. Według danych CBOS z lutego 2015 roku w 2014 roku ponad połowa (53%) dorosłych Polaków wypoczywała poza miejscem zamieszkania przynajmniej raz przez co najmniej dwa dni. Polacy najczęściej wypoczywali w kraju (46% ogółu, 87% wyjeżdżających w celach wypoczynkowych). Za granicą wypoczywało 18% ogółu Polaków, co stanowi jedną trzecią wyjeżdżających w celach wypoczynkowych na co najmniej dwa dni.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy