Czas czytania: około min.

Ile wynosi najniższa emerytura dzisiaj, a ile wynosiła w 2015 roku?

05.05.2020 godz. 12:52

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Prezydent Andrzej Duda przytacza prawidłowe dane dotyczące wysokości minimalnej emerytury w roku 2015 i 2020. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Najniższa emerytura 

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej najniższa wartość emerytury pracowniczej od 1 marca 2015 roku wynosiła 880 zł i 45 gr. Dwanaście miesięcy później na skutek kolejnej waloryzacji świadczenie zostało podwyższone do wysokości 882 zł i 56 gr. Natomiast roku 2017 emeryci mogli liczyć na wypłatę rzędu 1000 zł.

Wysokość świadczenia wzrastała również w dwóch kolejnych latach, wynosząc odpowiednio 1027 zł i 1100złWedług najnowszych danych w roku 2020 minimalne świadczenie dla emerytów będzie wynosić 1200 zł. Wzrost wysokości wypłacanych emerytur pozwala wyjaśnić średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (wskaźnik waloryzacji świadczeń).

Trzynasta emerytura

Zarówno w roku 2019, jak i 2020, emerytom i rencistom została przyznana tzw. trzynastka. Jest to dodatkowe, jednorazowe świadczenie pieniężne, równe wartości minimalnej emerytury. Oznacza to, że niezależnie od wysokości „normalnej” emerytury tzw. trzynastka jest wypłacana w takiej samej kwocie dla każdej z uprawnionych osób. Według danych rządowych świadczeniem tym zostało objęte 9,8 mln emerytów i rencistów. Łącznie na program przeznaczono 10,8 mld zł.

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.