Czas czytania: około min.

Dopłaty dla rolników z UE

26.03.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 1992r, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE, wprowadzono tzw. “płatności bezpośrednie”. Ich głównym zadaniem było rekompensowanie rolnikom spadku ich dochodów spowodowanego znaczną obniżką cen gwarantowanych. System ten był kolejno reformowany w latach 2000, 2003, 2008. Polscy rolnicy dostawali niższe dopłaty niż Francuzi czy Niemcy, co wynikało z przyjętego mechanizmu obliczania wysokości dopłat (str. 12, raport Komisji Europejskiej, dane 2008 r.). Obecnie WPR przechodzi kolejną reformę, której celem jest m.in. uproszczenie procedur administracyjnych, zminimalizowanie nadużyć, ale także sprawiedliwszy podział środków.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.