Strona główna Wypowiedzi Dopłaty dla rolników z UE

Dopłaty dla rolników z UE

Dopłaty dla rolników z UE

Andrzej Duda

Prezydent

Rolnicy z Francji i Niemiec dostają dużo większe dopłaty bezpośrednie niż nasi rolnicy.

Rozmowy niedokończone, 16.03.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rozmowy niedokończone, 16.03.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W 1992r, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE, wprowadzono tzw. “płatności bezpośrednie”. Ich głównym zadaniem było rekompensowanie rolnikom spadku ich dochodów spowodowanego znaczną obniżką cen gwarantowanych. System ten był kolejno reformowany w latach 2000, 2003, 2008. Polscy rolnicy dostawali niższe dopłaty niż Francuzi czy Niemcy, co wynikało z przyjętego mechanizmu obliczania wysokości dopłat (str. 12, raport Komisji Europejskiej, dane 2008 r.). Obecnie WPR przechodzi kolejną reformę, której celem jest m.in. uproszczenie procedur administracyjnych, zminimalizowanie nadużyć, ale także sprawiedliwszy podział środków.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy