Czas czytania: około min.

Kto zarabia więcej? Sędziowie czy prezydent

22.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z 31 lipca 1981 roku „O wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”, która określa zasady naliczania pensji dla głowy państwa, od 1 stycznia 2000 r. wynagrodzenie Prezydenta RP składa się z:
– wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego siedmiokrotności kwoty bazowej
– oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego trzykrotności kwoty bazowej.


Kwota bazowa ustalona w ustawie budżetowej na rok 2016 dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1 766,46zł.

Z powyższego wynika iż:
– wynagrodzenie zasadnicze to 12 365, 22zł.
– dodatek funkcyjny to 5 299, 38zł.
* ponadto art. 22 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowychmówi o tym, iż urzędnikowi państwowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Całościowe wynagrodzenie Prezydenta RP opiewa na 17 664, 60 zł. (nie uwzględniając dodatku za wieloletnią pracę) oraz 18 282, 861 (uwzględniając dodatek).

Prezydentowi RP oprócz stałego miesięcznego wynagrodzenia przysługuje możliwość korzystania z  prywatnych apartamentów w Belwederze, garniturów, kreacji dla Pierwszej Damy, limuzyny, prywatnego samolotu i helikopteru.

Po zakończeniu kadencji należy mu się  również dożywotnie uposażenie. Z takiego przepisów korzystają byli prezydenci Lech Wałęsa oraz Aleksander Kwaśniewski – odpowiednio po 6 183 zł.

Wynagrodzenie Sędziów Trybunały Konstytucyjnego określa ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym. Zgodnie z ww. Ustawą  na wynagrodzenie zasadnicze Sędziego Trybunału składa się:

  • wielokrotności podstawy ustalenia tego wynagrodzenia, z zastosowaniem mnożnika 5,0

Zgodnie art. 33 Punkt 2 ww. Ustawy: “2. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748)”

Jak wynika z komunikatu prezesa GUS dot. przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015r. wynagrodzenie to wynosiło 3854,88 zł.

Rezultatem tego jest pensja należna sędziemu TKw wysokości 19 274,4 zł.

Co więcej Prezes oraz Wiceprezes Trybunału otrzymuje kwotę powiększoną o mnożnik odpowiednio 1,2 oraz 0,8 zasadniczego wynagrodzenia Sędziego Trybunału (zgodnie z  art.33 punktem 4 ustawy).

Dla Prezesa Trybunału Konstytucyjnego będzie to – 23 900,26 zł.

Dla Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego – 22 358,30 zł.

Ponadto sędziemu, który zamieszkuje na stałe poza Warszawą przysługuje bezpłatne zakwaterowanie, zwrot kosztów przejazdu oraz dodatek z tytułu rozłąki z rodziną.

*Wynagrodzenia obowiązują na rok 2016.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub