Czas czytania: około min.

Jak przebiega realizacja Agendy 2030?

30.09.2019 godz. 14:39

Wypowiedź

Fot. Jakub Szymczuk / Kancelaria Prezydenta RP / CC BY-SA 4.0 / modyfikacje demagog.org.pl/

Manipulacja

Uzasadnienie

Wskazana w wypowiedzi przez Andrzeja Dudę Agenda 2030 jest rezolucją, która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 roku podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku. Agenda 2030 stanowi plan działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, środowiskowych oraz zwiększenia poziomu dobrobytu. Ponadto Agenda ta ma na celu umocnienie światowego pokoju. W tym dokumencie znajduje się „17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań”, które zakładają przestrzeganie praw człowieka, a także uzyskanie równości płci, w tym „wzmocnienie wszystkich pozycji kobiet i dziewcząt”. Dana rezolucja nie jest wiążąca prawnie, natomiast kraje członkowskie „zobowiązują się angażować w systematyczne działania i przeglądy wdrożenia niniejszej Agendy w ciągu najbliższych 15 lat”.

Na lipcowej sesji Forum Politycznego Wysokiego Szczebla, która odbywała się między 9 a 19 lipca 2019 roku w Nowym Jorku, wskazywano że wiele działań w obszarach podlegających Celom Zrównoważonego Rozwoju wymaga natychmiastowej poprawy i większej efektywności oraz zwiększonego zaangażowania państw członkowskich w celu wprowadzenia założeń Agendy na czas (do roku 2030). Ponadto podczas debaty podkreślano, że świat zmaga się z kryzysem edukacji (Cel. 4), wzrost ekonomiczny jest powolny i nierównomierny (Cel. 8), nierówności w dochodach wzrastają (Cel. 10), zmiany klimatyczne wpływają negatywnie na gospodarki poszczególnych państw, a nawet życie jednostek (Cel. 13), a w działalności dotyczącej pokoju i sprawiedliwości nie odnotowano progresu (Cel. 16). Ponadto zauważono, że poziom oficjalnej pomocy rozwojowej zmniejszył się o 2,7 % w 2018 roku w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast udział pomocy humanitarnej spadł w tym samym czasie o 8% (Cel. 17).

Z drugiej strony zaakcentowano też fakt, że pewne cele powyższej rezolucji zostały wprowadzone, np. zmniejszono poziom skrajnego ubóstwa, zwiększono dostęp do służby zdrowia i usług związanych z edukacją oraz rozwinięto podstawową sieć infrastruktury drogowej.

W opublikowanym 9 lipca 2019 raporcie Sekretarza Generalnego przedstawiono postępy, jakich dokonano od momentu wejścia w życie Agendy 2030 oraz obszary działalności wymagające poprawy. W tym dokumencie autor zaznaczył, że muszą zostać podjęte natychmiastowe działania m.in. w zakresie zmian klimatycznych, zwiększających się nierówności między krajami wysoko rozwiniętymi a krajami Trzeciego Świata czy dostępie do podstawowej edukacji. Według danych przedstawionych w raporcie, 750 milionów dorosłych pozostaje analfabetami (w tym 2/3 kobiet), 617 milionów dzieci i nastolatków nie potrafi sprawnie czytać ani liczyć, 1/5 dzieci między 6 a 17 rokiem życia nie uczęszcza na zajęcia, a w Subsaharyjskiej Afryce w ponad 50 % szkół brakuje dostępu do wody mineralnej, bieżącej wody z toaletą, internetu oraz komputerów.

Chociaż faktycznie raport Sekretarza Generalnego ONZ z 9 lipca 2019 roku potwierdzał, że implementacja wielu z celów Zrównoważonego Rozwoju zostaje opóźniona, a wśród zagrożonych znajduje się między innymi cel 4. dotyczący edukacji, to w trakcie lipcowej sesji Forum Politycznego Wysokiego Szczebla w większym stopniu skupiano się na obszarach, które wymagają poprawy.

Podczas Forum wyrażano obawę, że jeżeli państwa bardziej nie zaangażują się bardziej w działania na rzecz realizacji celów programu Zrównoważonego Rozwoju, wówczas cele mogą nie zostać zrealizowane do 2030 roku. Pomimo tego, że podkreślano też postęp w realizacji pewnych celów, nie był on znaczny, tak jak podkreślił to w wystąpieniu prezydent Andrzej Duda. W związku z powyższym, wypowiedź Andrzeja Dudy uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub