Czas czytania: około min.

Ile sektora bankowego jest w polskich rękach?

24.03.2020 godz. 15:32

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Informacje na temat sektora bankowego w Polsce regularnie publikuje nadzorująca ten sektor Komisja Nadzoru Finansowego. Ostatnie dane z KNF opisują sytuację sektora bankowego z końca stycznia 2020 roku. Wtedy w polskim sektorze bankowym kapitał zagraniczny miał 46-procentowy udział. Skarb Państwa i polski kapitał prywatny kontrolowały odpowiednio 40,6 procenta oraz 13,4 procenta sektora. Oznacza to, że w polskich rękach” na koniec stycznia 2020 roku znajdowało się 54 procent sektora bankowego, czyli większość.

Zgodnie z Raportem KNF o sytuacji banków w 2017 roku po raz pierwszy od 1999 roku udział inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego był wyższy od udziału inwestorów zagranicznych (na koniec 2017 roku – 54,5 procenta). Sytuacja ta była skutkiem przejęcia kontroli nad Bankiem Pekao S.A. przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. i Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zarówno w PZU jak i PFR największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Poprzedni właściciel Banku Pekao S.A., włoski UniCredit, 8 grudnia 2016 roku ogłosił zawarcie umowy z PZU i PFR o zbyciu 32,8 procenta udziałów, przy czym PZU nabyło 20 procent, a PFR 12,8 procenta kapitału.

Od końca 2017 roku udział inwestorów krajowych w sektorze bankowym osiągnął najwyższy poziom na koniec marca 2018 roku (55 procent) i już na koniec roku 2018 zmniejszył się do 53,6 procenta. Na koniec stycznia 2020 roku udział ten wynosił 54 procent. Wtedy też na polskim rynku znajdowało się trzydzieści banków komercyjnych, z czego osiem było kontrolowanych przez Skarb Państwa, a w sześciu występowała przewaga prywatnego kapitału krajowego.

Przy okazji warto wspomnieć, że udział inwestorów krajowych w strukturze własnościowej sektora bankowego zwiększał się stale od 2008 roku. Wtedy udział ten był na poziomie 27,7 procenta. Na koniec roku 2015 wynosił już natomiast 41 procent.

Ponieważ obecnie większość sektora bankowego rzeczywiście znajduje się w polskich rękach, wypowiedź Andrzeja Dudy uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub